Foto : Hiltje Haasjes

De gemeente Voorschoten voert in de periode tussen 4 januari en 31 januari 2021 werkzaamheden uit aan de watergangen in Voorschoten. De bagger wordt uit de watergangen (waar dit nodig is) verwijderd zodat de het water weer goed kan doorstromen. Hiltje Haasjes stuurde ons foto's van de werkzaamheden.

Het is mogelijk dat direct omwonenden hinder kunnen ervaren in de wijk door het werkverkeer. Voor vragen over de werkzaamheden kan er contact worden opgenomen met het bedrijf De Heer Land en Water B.V. Dit bedrijf voert de baggerwerkzaamheden voor de gemeente uit en is bereikbaar via 06-15898182.

Achtergrondinformatie baggeren

In alle wateren ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moet de bagger eens in de zoveel tijd worden weggehaald. Dat noemen we baggeren. Hiermee komt de waterdiepte op het juiste niveau en voorkomen we water- of stankoverlast. Ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren.  

 
Back To Top