Een aantal jaar waren de bomen binnen de gemeentegrenzen vrij van de iepziekte. Nu is het tij gekeerd. Bij een aantal bomen is de iepziekte geconstateerd. De bomen die zijn aangetast worden zo spoedig mogelijk weggehaald. Dat is noodzakelijk, omdat de iepziekte een besmettelijke ziekte is die zich snel kan verspreiden. Daarom is in de APV opgenomen dat er voor deze bomen geen vergunningsplicht geldt en ze zo snel mogelijk verwijderd worden.

Locatie van de aangetaste bomen

Er is iepziekte geconstateerd aan de Tsjaikovskilaan en in park Adegeest. Een agressieve schimmel veroorzaakt de iepziekte. Hele kleine zwarte kevers, de iepenspintkevertjes, verspreiden de schimmel. De sporen van de schimmel zijn plakkerig en hechten zich aan de kevertjes die op en in de iepen leven. De ziekte is zeer besmettelijk, iepenspintkevers kunnen van zieke naar gezonde iepen vliegen en zo de sporen van de schimmel meenemen. De schimmel kan zich ook verspreiden via wortelstelsels die met elkaar in contact staan. De ziekte openbaart zich meestal in juni, maar soms ook iets later in het jaar.

Aanplant nieuwe bomen

Na de kap van zieke en aangetaste bomen worden nieuwe bomen aangeplant. Dit gebeurt altijd in het plantseizoen voor bomen tussen november en maart.

 
Back To Top