D66 wil dat het voor inwoners van Voorschoten vaker mogelijk wordt om digitaal mee te praten over de toekomst van ons dorp. Een oproep daartoe van de gemeenteraadsfractie van D66 werd tijdens de raadsvergadering van 9 juli aangenomen. “Tijdens de coronacrisis zien we hoeveel we als samenleving digitaal kunnen regelen”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. “De komende tijd moeten we veel belangrijke besluiten nemen over Voorschoten. D66 wil dat inwoners en ondernemers daar over mee kunnen praten, ook als ze niet bij elkaar willen of mogen komen in een zaaltje.”

Betrokken inwoners

Voorschoten gaat de komende maanden en jaren verregaande besluiten nemen over de toekomst van de gemeente, zoals het mogelijk maken van een nieuw gebouw voor cultuur en bibliotheek en de over samenwerking in de Leidsche regio. D66 ziet graag de Voorschotenaren mee kunnen praten over deze ontwikkelingen. Andringa: “Op discussieavonden over gemeentelijke zaken komen vaak  dezelfde mensen. Het is fantastisch dat we inwoners hebben die zo betrokken zijn, maar we willen ook dat het voor anderen makkelijker wordt om mee te denken. Sommige mensen zijn minder mobiel en komen daardoor niet naar een discussieavond toe. Anderen hebben bijvoorbeeld jonge kinderen. Digitaal kan iedereen met ideeën komen hoe het anders en beter kan.”

Taskforce Burgerparticipatie

De afgelopen jaren heeft Voorschoten al stappen gemaakt om het makkelijker te maken om mee te praten en denken over beleid. Zo organiseerde de gemeente dorpsdialogen over het zwembad, het subsidiestelsel en de toekomst van Huize Bijdorp. Ook is er een Taskforce Burgerparticipatie die actief meedenkt met de gemeente. “Voorschotenaren zijn over het algemeen heel betrokken bij ons dorp”, aldus Andringa. “Dat is goed, want ons beleid kan alleen maar beter worden van de inzichten van veel mensen. Door digitale middelen te gebruiken die in andere gemeenten al met succes ingezet worden, maken we het voor nog meer mensen mogelijk om hun inzichten en meningen te delen.”

 
Back To Top