Vanaf 1 juni mogen de horeca weer gedeeltelijk open. De Voorschotense ondernemers mogen hun terrassen uitbreiden, zodat zij aan de 1,5 m regel kunnen voldoen. De gemeente heeft een aantal verkeersmaatregelen genomen om de situatie in goede banen te leiden. De rijbaan verschuift en de huidige parkeerplaatsen vervallen, zodat de terrassen meer ruimte krijgen. De nieuwe situatie wordt met borden en gele belijning op het wegdek aangegeven.

Parkeren

Het parkeren in de Voorstraat wordt aangepast. Aan de oostzijde van de tijdelijke rijbaan, komt een strook van 2,5 meter met enkele tijdelijke (blauwe zone) parkeerplaatsen. De overige parkeerplaatsen vervallen. Het regime blauwe zone (max. 2 uur parkeren tussen 9.00 – 18.00 uur) is van toepassing:

  • Ter hoogte van Voorstraat 12 t/m 26 wordt van 18.00 – 9.00 een parkeerverbod ingesteld in deze tijdelijke parkeerstrook.
  • In deze strook zijn voor enkele terrassen doorgangen gereserveerd
  • De ondernemers van de direct aangelegen (tijdelijke) terrassen van de Voorstraat 6 – 26 mogen vanaf 18.00 uur tot sluitingstijd deze tijdelijke parkeervakken aan de tijdelijke uitbreiding van het naastgelegen terras toevoegen.
  • Na sluitingstijd moeten de tijdelijke parkeervakken direct weer ontruimd worden.
  • De tijdelijke parkeervakken ter hoogte van Tramstraat 1-5 en Voorstraat 30 -52 kunnen, conform het regime blauwe zone tussen 18.00 – 9.00, gebruikt worden voor langdurig parkeren; er geldt dan geen maximum van 2 uur.

In het gebied komt ten minste één parkeerplaats voor mindervaliden.

Looproute door tussen de terrassen vervalt

De 1,5 meter loopzone aan de terraszijde wordt vervangen door tijdelijke terrasuitbreiding. Op deze manier kan de veiligheid beter bewaakt worden en is het makkelijker 1,5 meter afstand te houden. Ook voorkomt dit dat mensen zonder reservering de terrassen op kunnen lopen.

Tijdelijke laad- en losplek

Voor laden en lossen is een tijdelijke parkeerplek gereserveerd. De laad- en loszone krijgt venstertijden van 9.00 – 18.00 uur (uitsluitend laden/lossen) en van 18.00 – 9.00 uur (blauwe zone regime, langdurig parkeren, geen max 2 uur). De laad- en losplek is behalve voor vrachtverkeer, ook bedoeld voor inwoners. Zij mogen van deze plek gebruikmaken om bijvoorbeeld zware boodschappen uit de auto te halen en in de woning te zetten. Het is bedoeling dat er slechts kort gebruik wordt gemaakt van de laad- en losplek. Het wachten op een passagier, die bijvoorbeeld een snelle boodschap doet, valt onder parkeren en mag dus alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Dit is dus niet toegestaan op de tijdelijke laad- en losplaats. Na sluitingstijd zijn de laad- en losplekken beschikbaar om gewoon te parkeren.

Fietsen

Om fietsoverlast tegen te gaan, wordt nog gezocht naar een plek waar fietsers hun fiets tijdelijk kunnen parkeren, zoals het Wagenerf of Kerkplein. Fietsers wordt gevraagd zich vanaf die plek te voet naar de Voorstraat te begeven. Ook zullen handhavers vaker in de straat aanwezig zijn om het verloop van de tijdelijke maatregelen te monitoren en fietsers te wijzen op de nieuwe situatie.

Tijdelijke vergunning

De horeca-inrichtingen ontvangen een tijdelijke vergunning voor terrasuitbreiding tot 1 oktober 2020. Eerdere intrekking is mogelijk als eerder sprake is van het verdwijnen van de coronamaatregelen van 1,5 meter. Dit is echter afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

Zodra de regels om 1,5 meter afstand te houden weer worden versoepeld, keren we terug naar de oude situatie. De terrassen krijgen dan weer hun gebruikelijke omvang.

 
Back To Top