Het aantal woningen in Voorschoten is tussen 2012 en 2019 toegenomen met 497 woningen. De stijging was het grootst bij het aantal koopwoningen, deze steeg in deze periode met 343 naar 7225 woningen, de laagste stijging is het aantal woningen via woningcorporaties, dat steeg met 58 naar 2517 woningen in 2019.  In 2019 lag het totaalaantal woningen in Voorschoten op 11448.

Nieuwe woningen
Op het aantal van alle nieuwe woningen van 2012 tot en met 2019 is dit voor woningcorporaties 12% nieuwe woningen, voor huurwoningen in de vrijesector is dit 16%, voor koopwoningen is dat 69%.

Afbeelding : Grafiek totaal aantal woningen 2012-2019, klik op grafiek voor vergroting

Huurwoningen van woningcorporaties
Via de woningcorporaties lopen ook de huren van de sociale huurwoningen. Niet alle woningen die hier verhuurd worden, vallen onder de sociale huurnorm.

Lag het aantal huurwoningen via woningcorporaties in 2012 gemiddeld over het totaalaantal woningen in Voorschoten op 22,45%, in 2019 is dit gemiddelde gedaald naar 21,99%. Het aantal nieuwe huurwoningen is tussen 2012 en 2019 wel toegenomen met 2,3%. Maar omdat dit de laagste stijging laat zien ten opzichte van ander woonvormen, is het gemiddelde woningen over de gehele woningmarkt in Voorschoten afgenomen.

Huurwoningen in de vrije huursector
Het aantal woningen in de vrije huursector is met 82 toegenomen naar 1660 woningen in 2019. Dit is een stijging 4,94% ten opzichte van 2012. 14,5% van alle woningen in Voorschoten bestond in 2019 uit woningen in de vrije huursector.

Koopwoningen
Het aantal koopwoningen is tussen 2012 en 2019 gestegen met 343 woningen, een stijging van 4,75%. In 2019 was het aantal koopwoningen in Voorschoten gestegen naar 7225 woningen. Lag de gemiddelde koopprijs in 2012 nog op € 288,115 in 2019 was dit gestegen naar € 426,883.

Afbeelding : Grafiek woningprijs 2012-2019, klik op grafiek voor vergroting

Op 10 mei 2020 berichtte wij dat een woning in Voorschoten vrijwel onbetaalbaar is voor alleenstaande starters, klik hier om het artikel te lezen.

Bron : CBS

 
Back To Top