Foto : Provincie Zuid Holland

De provincie voert van dinsdag 28 april tot en met zaterdag 2 mei 2020 asfalteerwerkzaamheden uit aan het fietspad bij de Vlietlandbrug in Voorschoten.

De afgelopen periode is de Vlietlandbrug in Voorschoten in onderhoud geweest. Bij oplevering van de brug bleek de staat van het asfalt in slechtere staat te verkeren dan gedacht. Het fietspad aan de kant van de Vlietlanden moet daarom opnieuw worden geasfalteerd. Er is besloten om deze werkzaamheden versneld uit te voeren. De brug is van dinsdag 28 april 06:00 uur tot en met zaterdag 2 mei 17:00 uur afgesloten voor fietsers en voetgangers. Voor fietsers is er op gele borden een omleiding aangegeven. Voor voetgangers is er helaas geen alternatief.

Het gedeelte dat geasfalteerd moet worden is het stuk vanaf de brug tot de Spekpolderweg/Vlietweg. Dit is een smal gedeelte met een helling, waardoor het asfalteren meer tijd kost dan bij een normale weg. Daarnaast houdt de aannemer zich aan de maatregelen van het RIVM, waardoor er minder snel gewerkt kan worden.

Tijdens de coronacrisis voert de provincie zoveel mogelijk werkzaamheden uit. De opdrachten zijn goed voor het bedrijfsleven dat in deze periode merkbaar minder opdrachten heeft. Ook is er sprake van minder woon-, werk- en recreatieverkeer, waardoor we zo min mogelijk verkeershinder veroorzaken.

 
Back To Top