Met de coronacrisis zijn er op internet veel webshops bijgekomen. In de winkelstraten is het bezoekersaantal sinds de uitbraak afgenomen tussen de 70 – 90% en zoeken veel ondernemers de extra omzet nu online.  Maar ook malafide bedrijven proberen hier een slaatje uit te slaan. Hoe onderscheid je nu het kaf van het koren?

Wanneer je een product ziet op een webshop waar je nog nooit eerder bent geweest en je wil achterhalen of deze webshop betrouwbaar is, ga dan direct door naar de contactinformatie. Iedere webshop is wettelijk verplicht om de volgende gegevens snel en direct te kunnen tonen;
•    Naam onderneming;
•    Adres onderneming;
•    Telefoonnummer (en wanneer van toepassing faxnummer);
•    E-mailadres;
•    Registratienummer Kamer van Koophandel;
•    Btw-identificatienummer;

Wanneer dit niet direct en snel op de webshop gevonden kan worden kan het inhouden dat de eigenaar zich niet direct kenbaar wenst te maken. In dat geval moet jij je dan bedenken of jij hier echt een koop wil doen.

Wat ook duidelijk vermeldt moet worden op de webshop bij de producten;
•    belangrijkste kenmerken van het product: je bent verplicht om op een duidelijke en begrijpelijke wijze de belangrijke gegevens (bijvoorbeeld typenummer van het product, kleur) te melden;
•    de prijs van het product inclusief alle belastingen;
•    de kosten van aflevering;
•    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
•    termijn voor aanvaarding aanbod;
•    de verschillende technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst met herstelmogelijkheden om ongewilde handelingen ongedaan te maken;
•    de algemene voorwaarden en
•    de bedenktijd

Ook dit moet snel en makkelijk te vinden zijn bij het product én niet wanneer je bijna het hele traject doorlopen hebt.

Wat ook weinig mensen weten is dat producten die aan particulieren worden verkocht het wettelijk verplicht is om de keuze te geven om de gekochte producten achteraf te betalen.  Wordt deze keuze niet genomen dan kan dit een indicatie zijn, en moet jij je afvragen of je een koop wilt doen, ook al ben je bereid om vooraf te betalen. Overigens mogen er wel aanbetalingen worden gevraagd, deze mogen echter niet hoger zijn dan 50% van het totaal van de bestelopdracht.

De wettelijke retourplicht is veertiendagen. Wanneer een webshophouder aangeeft dat producten die speciaal voor jou gemaakt zijn niet retour gestuurd kunnen worden, houdt deze zich niet aan de regels. Dit kan alleen als jij hier akkoord op hebt gegeven.

Vaak wordt beweerd dat de toevoeging van https en een slotje aangeeft dat een webshop betrouwbaar is. Dit is niet het geval en wordt er enkel gebruik gemaakt van beveiligingssoftware op “gegevens” te beschermen, maar zegt dit niets over de webshop en eigenaar.

Bovenstaande zijn Europese regels en zijn slechts enkele indicatoren. Zegt je gevoel dat er iets niet klopt, of lijk het te mooi om waar te zijn, vertrouw dan op uw gevoel.


 
Back To Top