In veel gezinnen in Voorschoten krijgen kinderen wekelijks of maandelijks zakgeld. Hoeveel dat precies is, hangt onder meer van het huishoudboekje van de ouders af en van de leeftijd van het kind. Soms krijgen kinderen zakgeld dat puur en alleen aan leuke en lekkere dingetjes voor henzelf besteed mag worden. Maar het is ook goed mogelijk dat kinderen – zeker als ze iets ouder zijn geworden – een ruimer budget toebedeeld krijgen, waarmee ze bijvoorbeeld ook hun eigen kleding moeten betalen.

Het nut van zakgeld
Voor kinderen zal het wekelijks of maandelijks ontvangen van nieuw zakgeld vooral als een leuk moment gezien worden waarop er allerlei nieuwe aankoopplannen gemaakt kunnen worden. Uit pedagogisch oogpunt is zakgeld echter een prima manier om kinderen te leren goed met geld om te gaan. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat mensen die in hun kinderjaren zakgeld ontvingen later in hun leven in het algemeen doordachter hun geldzaken beheren.

Inzicht in prijzen
Op school leren kinderen al op jonge leeftijd dat 1 euro minder dan 10 euro is. Maar voor een kind van een jaar of 6 is dat nog steeds behoorlijk abstract. Ze beseffen meestal niet wat de dingen in de winkel allemaal ook echt kosten en wat daarbij als goedkoop of als duur wordt beschouwd. Wanneer kinderen over zakgeld kunnen beschikken, gaan ze vanzelf beter op de prijzen voor de verschillende producten letten. Ook gaan ze vanaf dat moment veel duidelijker beseffen dat ze voor het kunnen kopen van bijvoorbeeld een nieuwe spelcomputer heel lang zullen moeten sparen.

Leren budgetteren
Zakgeld is ook een prima manier om het leren rekenen bij kinderen te stimuleren. Als ze bepaalde wensen hebben, die ze graag met behulp van hun ontvangen zakgeld willen vervullen, zal er soms driftig gerekend moeten worden om te zien of dat ook allemaal echt wel mogelijk is. Hierdoor leert een kind ook keuzes maken en prioriteiten te stellen. In plaats van een product domweg te kopen, zal er meer kritische reflectie plaatsvinden. Sim only vergelijken voor de eigen telefoon kan het verschil zijn tussen iets anders wel of niet kunnen betalen.

Duidelijke grenzen
Om het meeste educatieve effect met zakgeld te kunnen bereiken, moeten ouders wel sterk in hun schoenen staan. Blijf binnen de vooraf afgesproken grenzen en stop kinderen geen extra geld toe als ze voor het einde van de week of maand al helemaal door hun zakgeld heen zijn. Laat ze duidelijk beseffen dat op ook echt op is. Grote kans dat het kind van zo’n onprettige ervaring leert en vervolgens een stuk zuiniger met het zakgeld omspringt.

Voor niets gaat de zon op
Tenslotte is het overigens ook geen verkeerde gedachte om kinderen kleine huishoudelijke klusjes voor het verstrekte zakgeld uit te laten voeren. Op die manier gaan ze veel sneller beseffen dat geld niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat er werkelijk iets voor gedaan moet worden. Kortom: een prima voorbereiding voor hun latere leven.

 
Back To Top