De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Coronavirus en ondernemend Voorschoten

Waardering van dit artikel: 15.89% - 9 stemmen
16%

De afgelopen jaren heeft het MKB-actieplan voor mkb’ers geleid tot waardevolle samenwerkingen, eerlijkere wet- en regelgeving en passende dienstverlening vanuit de overheid. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2020 van het MKB-actieplan, getiteld ‘Vernieuwend mkb heeft toekomst’, dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staatssecretaris Keijzer:  “De afgelopen jaren heeft het kabinet met het MKB-actieplan mkb’ers op meerdere vlakken ruimte gegeven om te ondernemen en zichzelf te vernieuwen. Veel prachtige plannen zijn inmiddels werkelijkheid geworden: neem bijvoorbeeld de MKB-deals die op regionaal niveau het mkb ondersteunen. Maar ook de franchisewet die na 10 jaar overleg nu in 2021 van kracht wordt, en natuurlijk de regelingen rond om- en bijscholing. Met de steunpakketten wil het kabinet ondernemers deze loodzware tijd door helpen komen. Ik hoop dat het MKB-actieplan ervoor zorgt dat ons midden- en kleinbedrijf niet alleen overeind blijft, maar zo sterk mogelijk uit de crisis komt. Ik blijf me daarvoor inzetten.”

Coronasteun

Via de steunpakketten van het kabinet heeft het mkb tot en met september voor €8,6 miljard gebruik gemaakt van de NOW-regelingen voor werkbehoud. Ook is er voor €7,8 miljard aan belastinguitstel aangevraagd. Daarnaast zijn er diverse andere steunmaatregelen uitgevoerd om de liquiditeit van mkb-bedrijven zo veel mogelijk op peil te houden. In totaal is via deze maatregelen tot en met september 2020 naar schatting circa €6,3 miljard aan mkb-bedrijven uitgekeerd. Dit betreft voor circa €4,6 miljard subsidies en voor het resterende bedrag borgstellingen en kredieten.

Reguliere financiering en garantstellingen

Het ministerie van EZK is voor veel bedrijven in allerlei soorten en maten van groei belangrijk met (mede)financiering en garantstellingen. Ten aanzien van de SEED Capital regeling is ook dit jaar extra budget vrijgemaakt. Tijdens de voorjaarstender is het budget van €32 miljoen volledig uitgeput en verdeeld over een zestal fondsen. Met de private inleg opgeteld betekent dit dat er in totaal voor €67,5 miljoen aan extra kapitaal voor startups beschikbaar komt. Dit najaar wordt er nog een reguliere SEED tender gehouden met een EZK-budget van €20 miljoen. Tenslotte zijn sinds 2018 in het kader van de BMKB (exclusief BMKB-C) ruim 7.000 borgstellingen verstrekt voor een totaalbedrag van €1,3 miljard.

22 MKB-deals

Met de MKB-deals stimuleert EZK initiatieven en projecten voor het mkb van regionale overheden, samenwerkingsverbanden en bedrijven in de regio. De eerste tranche met 9 deelnemers is in juli 2020 gestart; met 13 projecten start begin 2021 de tweede tranche. In totaal is hiermee circa €7,5 miljoen gemoeid.

Een digitaal vaardig mkb

Op elf plaatsen in Nederland zijn er MKB-werkplaatsen voor digitalisering waar kleinere ondernemers door studenten en docenten van onderwijsinstellingen uit de buurt op weg geholpen worden bij hun online marketing en het benutten van data in het bedrijf. De KVK ondersteunt dit met workshops voor ondernemers, waar zogeheten local heroes inspireren met hun ondernemersverhaal. Vanuit het Digital Trust Center van EZK zijn 29 regionale samenwerkingsverbanden actief. Bedrijven kunnen daar advies krijgen over veilig zakendoen of samen werken aan hun cyberweerbaarheid.

Experimenteren met technologie

Om te experimenteren met technologie zijn er voor industriële bedrijven inmiddels 45 fieldlabs in het land, waarbij 600 bedrijven zijn aangesloten, sinds 2015 bijna 6.000 studenten betrokken zijn geweest en waaruit 22 nieuwe bedrijven zijn voortgekomen. Daarnaast kunnen met 5 Smart Industry Hubs ondernemers in het hele land terecht met vragen over de toepassing van technologieën.

Loondoorbetaling bij ziekte

Belangrijk voor veel ondernemers, zeker kleinere ondernemers, zijn de afspraken die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt met verzekeraars en werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte. Dat wordt gemakkelijker en goedkoper. Vanaf 1 januari 2020 is een pakket maatregelen in werking getreden waarmee de komende jaren in totaal €450 miljoen is gemoeid. Een van de eerste maatregelen is een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico op voor kleine ondernemers en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Betaaltermijn op 30 dagen

Het ministerie van EZK maakt zich sterk voor de verdere verbetering van het betaalgedrag van overheden aan leveranciers en van bedrijven onderling. Dat is bevorderlijk voor de kaspositie van mkb’ers. Overheden zijn al wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen. Inmiddels wordt er een wetsvoorstel geconsulteerd dat de betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers van 60 naar 30 dagen wil brengen.

Eerlijker ondernemen

Vanaf 1 januari 2021 treedt de nieuwe franchisewet in werking. Deze wet brengt de relatie tussen franchisegever en haar franchisenemers meer in evenwicht. Ook is in juli 2020 de EU-verordening ‘Platform-to-Business’ in werking getreden. Die zorgt voor eerlijkere verhoudingen tussen platforms en ondernemers die er producten aan willen bieden.

Om- en bijscholing

Via de regeling MKB!dee kunnen mkb-ondernemers zelf hun innovatieve oplossingen voor scholingsvraagstukken uitwerken. In de eerste twee tenders zijn al 61 projecten gestart. Vanwege dit succes worden in 2021 twee nieuwe tenders uitgevoerd. Voor de eerste tender is ruim €10 miljoen beschikbaar. Ook stelt het kabinet vanaf 2020 elk jaar €48 miljoen beschikbaar via de SLIM-regeling. Mkb-ondernemers kunnen subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of specifieke vaardigheden te verbeteren. Zij kunnen maximaal €24.999 ontvangen.

Leest u nog even verder;

2020, door de ogen van de Voorschotenaar

De meesten willen dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is Voorschoten Online op zoek naar verhalen, gedichten, illustraties en foto’s van Voorschotenaren over hoe zij dit bijzondere jaar 2020 beleefd hebben. Iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd, goed, minder goed tot heel slecht.

Voorschoten Online wil deze bundelen en gratis uitbrengen. Wij het belangrijk om dit vast te leggen omdat het nu eenmaal in de toekomst geschiedenis zal zijn.

Wij roepen iedereen op die hier een bijdrage aan wil doen zijn of haar bijdragen te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit mag iedereen zijn. De ondernemers en verenigingen die het zwaar hebben, de zorgmedewerker, jij die niet meer bij jouw familie op bezoek kon, niet naar buiten kon en zo zijn er nog veel meer ervaringen en herinneringen te bedenken, iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd. En al die verhalen zijn welkom!

Stuur je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die een bijdrage levert, zal uiteraard ook benoemd worden. Wil je dit niet, geef dit dan bij je inzending aan. Inzenden kan tot en met 31 december 2020. Boekje zal media januari 2021 dan worden uitgebracht.

Sponsors/Donateurs gezocht

Omdat we dit boekje voor iedereen beschikbaar willen maken willen we dit het liefst gratis uitbrengen. Daarom zijn we gelijk op zoek naar sponsoren en donateurs om dit ook financieel mogelijk te maken.

Steun jij dit initiatief?

Maak dan een bijdrage over naar ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie boekje Voorschoten 2020. Ben je een bedrijf en je ontvangt hier graag een factuur voor, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het gedoneerde bedrag. Dan gaan wij hier zorg voor dragen. Bedrijven die voor minimaal € 100,00 sponsoren worden in het boekje benoemd.

Betaal je liever via een tikkie? Dat is ook mogelijk, klik hier……

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....