Tot nu toe konden ondernemers Tozo aanvragen over een periode van drie aaneengesloten maanden, vallend in het tijdvak maart, april en mei. De looptijd van de Tozo-regeling is vastgesteld voor het tijdvak maart t/m augustus. De regeling kan voor maximaal drie aaneengesloten maanden worden aangevraagd. Maar die drie maanden kunnen dus in een groter tijdvak liggen.

Een voorbeeld: kwam je in maart of april nog niet in aanmerking omdat je toen nog inkomsten had boven bijstandsniveau? Als je in juni onder dat niveau zakt, kun je dus alsnog Tozo aanvragen voor mei, juni, juli of voor juni, juli, augustus.  

Nieuwe aanvraag?
Heb je al een afwijzing gekregen op een eerdere aanvraag en zakken je inkomsten later alsnog onder bijstandsniveau? Dien een nieuwe aanvraag in bij de gemeente. Deze aanvraag moet je wel uiterlijk voor 1 juni 2020 indienen.

 
Back To Top