Sinds woensdag 30 september vragen we patiënten, hun eventuele begeleider en andere bezoekers van HMC om een mondneusmasker te dragen. Ook bezoekers op verpleegafdeling vragen we een masker te dragen. Alleen patiënten die zijn opgenomen op een verpleegafdeling hoeven geen masker te dragen.

HMC-medewerkers droegen al sinds twee weken een mondneusmasker bij zorgverlening binnen anderhalve meter afstand. Nu dragen medewerkers in alle zorgverleningssituaties een masker.

Deze maatregel geldt op al onze locaties en in alle ruimtes, dus onder meer in de centrale hal, de wachtruimtes van onze poliklinieken en onderzoekafdelingen (o.a. Radiologie, Bloedprikken, Endoscopie en Spoedeisende Hulp).

Patiënten mogen hun eigen mondneusmasker dragen. Als ze zelf geen masker bij zich hebben, krijgen ze er eenmalig één uitgereikt bij de ingang.

De mondneusmaskers gelden voor iedereen vanaf 12 jaar.

Waarom deze extra maatregel?

Hiermee geven we gehoor aan de oproep van de Haagse burgemeester Van Zanen om mondkapjes te gaan dragen, ook in publieke binnenruimtes. Ziekenhuizen vallen hier ook onder. Wij houden de zorg in ons ziekenhuis graag zo veilig mogelijk, zeker gezien de toename van Covid-patiënten in onze regio.


Verder geldt:

·       Ook met mondneusmasker moet zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht worden genomen.

·       Op verpleegafdelingen hoeven opgenomen patiënten geen masker te dragen.

·       We vragen patiënten om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. Soms zijn er uitzonderingen mogelijk. In dat geval draagt de begeleider ook een mondneusmasker.

·       Naast de landelijke basishygiëneregels blijven alle andere maatregelen in het ziekenhuis ongewijzigd van kracht. Lees op onze website alle actuele informatie.

 
Back To Top