In de afgelopen maand maart zijn 24 mensen komen te overlijden in de gemeente Voorschoten. Dit is een kleine stijging ten opzichte van de maand maart 2019, toen overleden er 15 mensen gedurende die maand.

Wel is er in de laatste week van maart en eerste week van april een piek te zien. Overleden in diezelfde periode vorig jaar nog 6 mensen, dit jaar zijn dit er 16 volgens de cijfers van het CBS. Cijfers van de hele maand april zijn nog niet allemaal voorhandig zodat nog onduidelijk is of deze stijging zich die maand heeft doorgezet.

Of de stijging veroorzaakt wordt door het coronavirus in onduidelijk omdat niet bij alle overleden personen getest is of ze door het coronavirus zijn komen te overlijden. Het aantal geregistreerde mensen dat is komen te overlijden in Voorschoten door het coronavirus staat momenteel op 5 personen.

 
Back To Top