Voorschoten Online wordt onderhouden door vrijwilligers en deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Dit met het doel om Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en, nogmaals, allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website. Dus ook wij voelen helaas, in de voor ons toch al extra lastige tijd, de gevolgen van deze crisis.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alle beetjes helpen. Met de inkomsten kunnen we lekker doorgaan om zoveel mogelijk aandacht te blijven geven over alles in en rondom Voorschoten, en bieden we een mooi platform om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden om met elkaar deze coronavirus crisis te doorstaan.

Degene die al een donatie hebben gedaan. Hartelijk dank! Ga jij een donatie doen, ook dan natuurlijk onze dank.

 

 
Back To Top
NIEUW