Vanmorgen om kwart voor negen is er brand uitgebroken in een stal van manege Elza Hoeve aan de Vlietweg in Leiden. Inmiddels heeft de brandweer het sein brand meester afgegeven. Alle paarden die in de stal aanwezig waren zijn door snel optreden van de eigenaar van de manege gered.

De brand werd ontdekt door de overbuurman die kwam vragen of er een vuurtje gestookt werd.  Toen werd ontdekt dat de stal in brand bleek te staan. Hierop heeft de eigenaar geen moment geaarzeld en heeft direct de paarden gered uit de stal.

Een woordvoerder meldde dat er asbest op het dak zat, maar dankzij de gunstige wind is de verspreiding daarvan beperkt gebleven tot het terrein en het weiland ernaast.

Op het eerste ook lijkt het met de paarden goed te gaan, maar worden nog vel verder onderzocht.

Wat de oorzaak van de brand was wordt onderzocht.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.