CALAMITEITEN

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - Op de bouwplaats langs de Koningin Julianalaan dreigt door de harde wind de afrastering naar beneden te komen. De brandweer is ter plaatse gekomen. De Koningin Julianalaan is geheel afgesloten voor al het verkeer. Hoe lang de opruimwerkzaamheden duren is nog onduidelijk.