De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek PVDA

Waardering van dit artikel: 42.6% - 5 stemmen
43%

Een samenwerkingsverband van tien gemeenten heeft afgelopen periode hard gewerkt aan een Regionale Omgevingsagenda.  Dat is een regionale visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Hoe kunnen wonen, werken, economie, duurzaamheid en landschapsinrichting  met elkaar in evenwicht worden gebracht? De raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen van de gemeenteraad was positief. Het voorstel van de PvdA om het landschap van Duin, Horst en Weide een belangrijke plaats te geven als groene oase tussen Leiden en Den Haag wordt door alle partijen gesteund.  

Veel aandacht gaat in het rapport uit naar de uitwerking van vijf potentiegebieden. Dit zijn economisch sterke gebieden die van bovenlokaal belang zijn. Het gaat om ESA Estec, de A44 zone Sassenheim & Poort Kagerplas, Knoop Hoogmade, de Innovatieve Hub bij Heineken en het Bio Science Park in Leiden. Door de keuze voor deze gebieden zullen andere gebieden onderbelicht blijven, minder prioriteit krijgen.

Voorschoten speelt niet echt rol van betekenis in deze omgevingsagenda. Dan kun je zeggen:  je hebt er dus ook geen last van. Maar je kunt ook zoeken naar kansen die zo’n Regionale Omgevingsagenda biedt. De PvdA kiest voor de tweede benadering.

Het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van een regio wordt niet alleen beïnvloed door de aanwezigheid van sterke bedrijven en kennisinstituten. Steeds belangrijker wordt de natuurlijke leefomgeving. Is het allemaal beton om je heen, of is er veel groen? Een belangrijke uitdaging is hoe je het bestaande landschap inclusief de landbouw kunt koesteren en tegelijkertijd bereikbaar en ‘beleefbaar’ maken voor de recreant.

Volgens de fractievoorzitter van de PvdA-Voorschoten, Ad de Graaf,  leent de zuidvleugel van de Leidse regio zich voor een zesde speerpunt, een  GROEN potentiegebied. Dit sluit aan bij de algemene uitgangspunten van de Regionale Omgevingsagenda en zal bijdragen aan de ontwikkeling en bescherming van de groene oase tussen leiden en Den Haag.

Het is nu aan het college om zich hier in het overleg met de andere gemeentes hard voor te maken. Naast de vijf al uitgewerkte speerpunten, worden in de omgevingsagenda al twee gebieden genoemd die nog moeten worden uitgewerkt. Daar kan het ‘potentiegebied’ Landschap van Duin, Horst en Weide als derde prima bij.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....