Begin dit jaar presenteerde wethouder de Bruijn (VVD) zijn eerste gedachtes over een nieuwe  economische agenda. Er zijn toen elf globale thema’s opgesomd zoals groeisectoren lokale economie, toerisme en recreatie, duurzaamheid, versterking winkelgebieden. Die moeten nu worden uitgewerkt in een echte economische agenda. De PvdA doet de wethouder concrete voorstellen voor deze agenda met als motto  ‘Aan de slag’.

Volgens Ad de Graaf (fractievoorzitter PvdA)  moet je in een economische agenda keuzes maken en duidelijk zijn: “Veel speerpunten leiden tot versnippering van aandacht, menskracht en budget en je speelt daardoor weinig klaar. Je moet duidelijk zijn, heldere doelen formuleren waardoor je weet waar je aan toe bent. En meer daadkracht is ook niet verkeerd.”. De PvdA richt zich op drie speerpunten en doet concrete voorstellen.

Allereerst het centrum. Online shopping leidt tot minder winkels en banken sluiten vestigingen. Leegstand los je niet meer op een traditionele manier op. Ga op zoek naar een gevarieerder aanbod, niet alleen horeca en detail. Een kids-café in de Schoolstraat zal een verrijking zijn, een trefcentrum voor senioren net zo goed.

Verbouw een leegstaande winkelruimte tot ‘groen informatiecentrum’. Niet in het gemeentehuis of zo, maar in de Schoolstraat. Hier loop je langs en ga je naar binnen. Doe dat samen met ondernemers. Doorbreek het onderscheid horeca in de Voorstraat, winkels in de Schoolstraat. Geen nieuwe horeca in de Voorstraat, wel een Grand Café op het pleintje bij de Treubstraat.

Ons tweede speerpunt gaat over ondernemerschap en werkgelegenheid. Ondernemen betekent inspelen op veranderingen, vernieuwen, kwaliteit bieden, emoties verstaan. In Voorschoten werken veel zzp’ers. Door Corona hebben velen het moeilijk. Wij willen een informatiepunt voor zzp’ers in Voorschoten, niet alleen voor informatie over inkomensondersteuning, ook voor mogelijkheden om te switchen, over scholing, of het intensiveren van netwerken ter versterking van ondernemerschap.

En maak werk van een advies uit 2018 van de ondernemers om een ondernemerscentrum te ontwikkelen, ook voor zzp’ers met printfaciliteiten, horeca en overlegkamers. Zoek tenslotte als gemeente samenwerking met externen die ondernemers kunnen ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor nieuwe uitdagingen.

Het derde speerpunt gaat over woningbouw. Een goed economisch klimaat gaat samen met een verscheidenheid aan woningen maar die is ver te zoeken. Nieuwbouwplannen komen maar langzaam van de grond, denk aan Starrenburg 3 en Arsenaal-Segaar. Jonge, ondernemende mensen komen niet naar Voorschoten, er zijn geen betaalbare huizen. De PvdA wil veel meer doortastendheid en regie van de gemeente.

Dit zijn een paar van de voorstellen van de PvdA. Ons hele voorstel is te lezen op www.voorschoten.pvda.nl

 
Back To Top