De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek PVDA

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Er is niet alleen behoefte aan meer woningen, maar ook aan meer variatie in woningtype. Wouter Bos, voorzitter van de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’, voorspelt dat “ouderen in de toekomst meer moeten bijdragen aan aangepaste leefomstandigheden. Over tien jaar zijn er zoveel ouderen dat een op de vier Nederlanders in de zorg moet werken. We moeten bedenken hoe we minder een beroep doen op betaalde krachten. Dat kan als mensen vaker voor zichzelf en voor elkaar zorgen”.

Cees van Boven, directeur Woonzorg Nederland, gaf de gemeenteraad dezelfde boodschap mee: In 2040 is een kwart van de inwoners ouder dan 65 jaar, een derde boven de 85. Het aantal demente ouderen verdubbelt. Voorschoten vergrijst sterker dan het landelijk gemiddelde: een derde is straks pensioengerechtigd.

Er gaapt een gat tussen zelfstandig wonen en verpleegtehuis. Pas als het echt niet meer gaat, komen mensen in aanmerking voor een verpleegtehuis. Er wordt zwaar geleund op mantelzorgers. Dat hou je vol met hechte familie in de omgeving, of behulpzame buren. Lang niet alle ouderen kennen die luxe.

We hebben woonvormen nodig die het ouderen vergemakkelijken om elkaar te helpen. Er is een steeds sterkere mismatch tussen huis en bewoner. Bij tekort aan doorschuifmogelijkheden blijven ouderen waar ze zitten. Meer passende woonvormen voor ouderen betekent meer vrijkomende eengezinswoningen.

Maar essentieel is dat we een leefwaardige omgeving creëren. Meer dan de nodige vierkante meters en een dak boven je hoofd. Ouderen hechten aan zelfstandigheid, “maar het is fijn wanneer je een beroep kunt doen op zorg of hulp”. Het is ook fijn wanneer je iets voor je buur betekent. Dit raakt aan existentiële vragen: wie ben ik nog, wat heeft mijn leven voor zin, voor wie beteken ik iets? Zingevingsvragen die je niet oplost met uitstapjes voor senioren.

Gemeenten moeten woningcorporaties en projectontwikkelaars aansporen en faciliteren om gevarieerde huisvesting te ontwikkelen. Een hofje bijvoorbeeld of een wooncomplex met kleinere traploze huizen, gezamenlijke ontmoetingsruimtes en vanzelfsprekende contacten. Dat levert minder op dan luxeappartementen of eengezinswoningen. Maar daarmee stimuleren we een zorgvriendelijke gemeenschap, waar onderlinge zorg, aandacht en ondersteuning in de buurt vanzelfsprekend worden.  

Voorschoten gaat de komende jaren gelukkig volop bouwen. Maar het betreft vooral duurdere eengezinswoningen en appartementen, relatief weinig sociale woningbouw. De PvdA vraagt meer variatie in type woning: betaalbaar en vooral voor starters en kleinere huishoudens, én het realiseren van projecten waar ouderen prettig wonen!

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....