De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek Ons Voorschoten

Waardering van dit artikel: 15.55% - 9 stemmen
16%

De fractie van ONS Voorschoten heeft de afgelopen weken met stijgende verbazing vastgesteld, dat het helemaal niet goed gaat met de burgerparticipatie en de communicatie door het college naar onze lokale samenleving.

Fractievoorzitter Hans van der Elst zegt desgevraagd, dat er inmiddels een waslijst aan ergenissen is, maar noemt er 9 van de laatste tijd:

  1. De huurdersbelangenvereniging HBVV wordt nauwelijks gehoord door woningcorporatie Woonzorg, hoewel meer dan duizend sociale huurwoningen te koop staan en er sprake is van veel achterstallig onderhoud. De wethouder moet zijn verantwoordelijkheid nemen en partijen bij elkaar brengen!
  2. De Taskforce Centrum, ooit een paradepaardje als het om (burger)participatie gaat, heeft het college laten weten de samenwerking op een laag pitje te zetten. Raadsleden moesten dit in de krant lezen.
  3. De Alliantie Burgers van Voorschoten laat weten: “Het college verschaft geen speelruimte op cruciale plaatsen en momenten om participatie en communicatie goed te kunnen oppakken” en “Bij kritiek sluit men de deuren” (einde citaten).
  4. Een oproep in de pers van de Centrum Ondernemers (COV) en de Ondernemersvereniging Voorschoten, met de vetgedrukte kop ”Betrek ons eerder bij de plannen voor het Centrum”. Dit spreekt boekdelen.
  5. Een brief van bewoners van de Nassaukade, die uit de pers moesten vernemen, dat er vlak bij hun woningen een voedseltuin wordt aangelegd: omwonenden zijn niet betrokken.
  6. De Alliantie Burgers Voorschoten geeft in haar jaarverslag een teleurstellend beeld over de samenwerking met het gemeentelijk ‘Regieteam Wonen’.
  7. Twee insprekers in de commissie Wonen Ruimte en Groen lieten weten: “Als de gemeente Voorschoten serieus werk wil maken van de betrokkenheid van burgers en vertegenwoordigende organisaties, dan slaagt ze er behoorlijk in om (met het voorontwerp) onze animo om verder in te spreken bij de wortel af te snijden” (einde citaat),
  8. De Adviesraad Sociaal Domein spreekt in een brief diepe teleurstelling uit over de samenwerking met het college. De inhoud van deze brief is alarmerend, omdat het in lijn ligt met de voorgaande punten. De leden van de Adviesraad hebben besloten hun werkzaamheden op te schorten in afwachting van een onderbouwde reactie met concrete verbetervoorstellen.
  9. Door de fractie van ONS Voorschoten wordt in de gemeenteraad herhaaldelijk aangedrongen op concretisering en verdere uitrol van (burger)participatie met onze samenleving en niet te blijven steken in mooie woorden.

Wij hebben het college verzocht punt voor punt te reageren en snel te komen met verbeterplannen.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....