ONS Voorschoten heeft aandacht gevraagd voor het gebruik kunnen maken van toiletvoorzieningen in de gemeente. Dit vond waardering bij de andere politieke partijen, maar ook bij vele ouderen. De aanleiding was een brief van  Continentie Stichting.

Toegankelijkheid voor alle doelgroepen is een belangrijk thema. Het gebruik kunnen maken van toiletvoorzieningen behoort daar ook toe. De brief van de  Continentie Stichting NL  is een goede reden om bij dit onderwerp stil te staan. 19 September was tenslotte de Nationale Plasdag. Die dag is bedoeld om aandacht te vragen voor mensen met plasproblemen.

Namens ONS Voorschoten geeft Glenn Zeelt desgevraagd aan, dat wij moeten bereiken dat mensen geen 'drempel' ervaren om van toiletten gebruik te maken. Op heel veel plaatsen in het dorp en winkelcentra zijn toiletten aanwezig, maar je moet er vaak om vragen of je er gebruik van mag maken. Het zou mooi zijn als mensen er op worden 'gewezen' dat een toilet beschikbaar is. Dat kan best op een eenvoudige manier: een bordje “Toiletgebruik gratis of 50 eurocent” of, “Toiletgebruik,  vraag de sleutel”. Velen zijn het met de fractie van ONS Voorschoten eens. Het college heeft beloofd dit thema met de ondernemersvereniging en de winkeliersverenigingen te bespreken. Zeelt zegt, dat uit een vragenrondje blijkt, dat de horeca over toiletgebruik in de praktijk veelal niet moeilijk doet. Ook bij de supermarkten zijn er mogelijkheden. Kortom: laat ondernemers duidelijk maken dat je bij hen gewoon van het toilet gebruik kunt maken. Dan is die drempel met een simpele actie weggenomen. En in de openbare gebouwen dan? Daar kun je tijdens openstellingstijden altijd terecht!

 
Back To Top