Omwonenden van de toekomstige wijk Starrenburg III willen graag weten welke maatregelen worden genomen om ‘overlast’ tijdens de realisering van de wijk zoveel mogelijk te voorkomen. De fractie van ONS Voorschoten heeft hun vragen aan het college voorgelegd. In twee berichten publiceert de fractie de (ingekorte) antwoorden.

Vraag 1
Komt of komen er naar Starrenburg III tijdelijke toegangswegen die gebruikt worden om bouwmaterialen aan te voeren. Indien neen, welke maatregelen wil het college bevorderen –bij voorbeeld over het water- om overlast via de bestaande wegen tegen te gaan en/of kan het college die afdwingen?
Antwoord 1

•    De bouwroutes voor de bouw van Starrenburg III zijn nog niet bepaald. Met de ontwikkelaars worden nog afspraken gemaakt. Onderzocht wordt, of een tijdelijke in/uitrit voor bouwverkeer vanaf de Veurseweg mogelijk is. Deze mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.
Een tijdelijke toegang vanaf de Veurseweg kan bouwverkeer over de Starrenburglaan en Zuiderzichtlaan zoveel mogelijk voorkomen. Het verkeer van en naar de basisschool Ter Lips wordt hierdoor ontzien. Er komt geen bouwverkeer over de Middelgeestlaan en Hofvliet.
Toevoer van bouwmateriaal over het water is onderzocht. Het is veel duurder omdat er geen volle ladingen worden aangevoerd.

Vraag 2:
Kan en wil het college bevorderen, dat bouwketen en parkeerterreinen gedurende de realisering van Starrenburg III zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing komen te liggen?
Antwoord 2:
Bouwketen en parkeerplaatsen komen op het bouwterrein. De ontwikkelaars verwachten dat door de fasering het ketenpark en de bouwplaatsinrichting meerdere keren verplaatst worden. De ontwikkelaars proberen hierbij altijd zo veel mogelijk rekening te houden met de buurt. Het college zal bij de beoordeling van het bouwplaatsinrichtingsplan ook kijken naar het zoveel mogelijk voorkomen van overlast. Uiteraard kan enige overlast bij de bouw van een nieuwe wijk niet helemaal worden voorkomen.


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?