ONS Voorschoten houdt op 31 oktober aanstaande haar zes wekelijks spreekuur. Kom naar Woonzorgcentrum Adegeest. U bent welkom tussen 19.30 en 21.00 uur. Woensdag 31 oktober 2018 in de  Tuinkamer van het Woonzorgcentrum Adegeest van Florence Bachlaan 21  tussen 19.30 – 21.00 uur gaat ONS Voorschoten weer graag met u in gesprek.

Lees verder...

Woensdag 19 september  heeft ONS Voorschoten haar zes wekelijks spreekuur  gehouden. Dit keer was ONS Voorschoten in de wijk Boschgeest. De veiligheid rond het station Voorschoten en de verkeerssituatie en fietsroute naar de basisschool De Regenboog kwamen aan de orde. Voor de nieuwe directeur van De Regenboog reden om zijn licht te komen opsteken en te horen wat mensen vinden.

Lees verder...

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over een fietsverbod in de Schoolstraat tijdens winkel openingsuren. Veel inwoners hebben laten weten het besluit te betreuren, onder andere door middel van reacties in de plaatselijke kranten. Ook de Vereniging Ouderbelangen Voorschoten (VOV) heeft laten weten dit geen goed plan te vinden. Het college heeft toegezegd het fietsverbod na een jaar te evalueren. ONS Voorschoten gaat het college vragen van tevoren duidelijk te maken hoe deze evaluatie zal worden vormgegeven.

Lees verder...

Woensdag 27 juni  heeft ONS Voorschoten haar zes wekelijks spreekuur  gehouden. Het thema was de nieuwbouwwijk Starrenburg III. Velen wisten de weg naar het gebouw van Scouting Leif Erikson te vinden. Ons Voorschoten spreekt van een geslaagde bijeenkomst en stelt vast dat het houden van spreekuren in de wijk  een groot succes is.

Lees verder...

Wie jaarlijks geld moet toeleggen op eigendommen en het bezit van gebouwen niet als een noodzaak ziet kan ze maar beter verkopen in plaats van verlies te leiden. Dat zijn de overwegingen geweest om drie locaties als gemeente te verkopen: locatie v.d. Waalslaan, locatie Raadhuislaan en locatie De Vlietschool/De Vos. ONS Voorschoten heeft dat plan gesteund, ondanks dat niet iedereen daar blij mee is. Maar bewoners hebben meer bereikt dan zij denken.

Lees verder...

ONS Voorschoten herkent in het coalitieakkoord 2018-2020 dat het nieuwe college van Voorschoten gesloten heeft in grote lijnen en in eerste aanzet een realistische toonzetting. Wij ondersteunen de hoge prioriteit die aan het verdere herstel van de gemeentelijke financiën gegeven wordt maar zien daarbij tegelijkertijd de grote opgave waar de gemeente de komende jaren voor staat. Oriëntatie op de Leidse regio wat gemeenschappelijke regelingen betreft met behoud van ondersteunende en uitvoerende taken door de WODV vormt wat ons betreft een verstandige eerste aanzet van keuzes die gemaakt moeten worden. Het behoud van een bestuurlijk onafhankelijk Voorschoten staat daarbij voor ONS Voorschoten centraal. Het belang dat het nieuwe college hecht aan participatie van de lokale samenleving ondersteunen wij ten volle.

Lees verder...

Woensdag 4 april  2018 tussen 19.30 en 21.00 uur houdt ONS Voorschoten haar zes wekelijks spreekuur in het clubhuis van Avanti aan de Raadhuislaan 45 in Vlietwijk. U kunt dan kennismaken met de nieuwe raadsleden Hans van der Elst (fractievoorzitter), Marleen Persoon en Glenn Zeelt. Ook de Burgercommissieleden Ummi Cimen en Alphons Eversteijn zijn aanwezig.

Lees verder...

Zondag 18 maart, tijdens de politieke markt in de bibliotheek van Voorschoten vulden de lijsttrekkers traditie getrouw de lijst met te verwachten zetelaantallen in. Het was opvallend dat alle lijsttrekkers uitgingen van winst voor GroenLinks Voorschoten. Vijf van de zeven lijsttrekkers gaven zelfs aan dat ze ervan uit gaan dat GroenLinks haar zetelaantal van twee naar vier verdubbeld. Met vier zetels zou GroenLinks één van de grootste partijen van Voorschoten worden.

Lees verder...

ONS Voorschoten heeft het college vragen gesteld over het project ‘Operatie Steenbeek’ waar regiogemeenten aan meedoen. Onder het motto ‘tegels eruit, planten erin’ kunnen particulieren bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast in natte perioden en hittestress in warme perioden. ONS Voorschoten vraagt of het college het project kent en wil uitrollen in Voorschoten. Dit onderwerp staat in hun verkiezingsprogramma en is belangrijk gezien de wateroverlast in Voorschoten.

Lees verder...