Onlangs is de fractie van ONS Voorschoten geïnformeerd over de voortgang van de realisering van de woonwijk Starrenburg III. Het is goed dat het college vaart maakt met de ontwikkeling van deze woonwijk. Het is hard nodig dat er snel gebouwd gaat worden. Snel is in dit geval –zo maken wij op- begin 2021. Belangrijk is ook, dat de omwonenden bij de planvorming betrokken worden. Mensen willen dat ook en hebben daar naar de mening van ONS Voorschoten ook recht op, geeft Glenn Zeelt desgevraagd aan.

Lees verder...

De plaatsing van bamboeborden in het centrum van Voorschoten heeft geleid tot een aantal reacties over de vraag of bamboe wel zo duurzaam is. Ook de stelling van de gemeente Voorschoten dat bamboeborden goedkoper zijn, wordt door deskundigen niet onderschreven. En het vervangen van borden die niet versleten zijn, is al helemaal niet duurzaam. Was het dan allemaal een goedkope publiciteitsstunt op kosten van de gemeenschap?

Lees verder...

We praten in Voorschoten allemaal over het openhouden van het zwembad. Maar er is veel meer aan de hand. We staan aan de vooravond van het behouden van de voorzieningen. Dat zegt Glenn Zeelt namens ONS Voorschoten. Ga er maar eens aanstaan: meer dan 40 gebouwen moeten duurzaam worden gemaakt.  Tussen nu en 10 jaar moet er fors worden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in een zwembad, een sporthal, een bibliotheek en scholen. En we weten ook, dat er veel gebouwen onvoldoende benut worden. De gemeente moet uitspreken wat zij wil voordat onomkeerbare besluiten worden genomen.

Lees verder...

Voor 2019 wordt een boekhoudkundig overschot verwacht van nog geen dubbeltje per inwoner. Feitelijk gaat er veel meer geld uit dan er binnenkomt: Reserves worden uitgeput. Er is geen reden om aan te nemen dat de trend in tegenvallers en stijgende kosten zomaar de goede kant op zal worden omgebogen. Er is geen invloed op de hoogte van een groot deel van de inkomsten en uitgaven, zoals wettelijke verplichtingen. Dat valt het college niet te verwijten. ONS Voorschoten is echter bezorgd over het beleid dat het college hier vervolgens op baseert. De resterende financiële ruimte waar het college wel zelf over kan beschikken is klein. ONS Voorschoten is daarom van mening dat de begroting 2019 onvoldoende rekening houdt met bestaande risico’s en onzekerheden.  

Lees verder...

Woensdag 31 oktober hield ONS Voorschoten haar spreekuur in de wijk. Dit keer was de lokale partij in de Nassauwijk. Wat minder bezoek dan de vorige spreekuren, maar dat betekent ook meer tijd voor de bezoekers. Verkeer, afval en ‘hoe gaan we met elkaar om’ waren de onderwerpen.

Lees verder...

ONS Voorschoten houdt op 31 oktober aanstaande haar zes wekelijks spreekuur. Kom naar Woonzorgcentrum Adegeest. U bent welkom tussen 19.30 en 21.00 uur. Woensdag 31 oktober 2018 in de  Tuinkamer van het Woonzorgcentrum Adegeest van Florence Bachlaan 21  tussen 19.30 – 21.00 uur gaat ONS Voorschoten weer graag met u in gesprek.

Lees verder...