De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Het is van groot belang dat de gemeenteraad het College de nodige ruimte geeft voor het zetten van betekenisvolle stappen in het complexe dossier van de herontwikkeling van het monumentale landgoed en klooster Huize Bijdorp. Met uiteraard een open oog voor belangrijke waarden als cultuur,natuur, biotoop en zingeving”. Aldus Cees Bremmer, namens de CDA-fractie, in een recente vergadering van de raadscommissie wonen,ruimte, groen (WRG).

Bremmer wijdde net als veel andere fracties veel aandacht aan een belangrijk raadsvoorstel over de herontwikkeling van dit voor Voorschoten zo belangrijke landgoed.  Veel raadsfracties en ook de betrokken wethouder Cramwinkel sloten zich expliciet bij deze opmerking van Bremmer aan het einde van het debat hierover aan. Dit om het college voldoende speelruimte te laten om in dit lastige dossier een begaande weg te vinden.

De zusters van de Congregatie van de Heilige Catherina van Siëna willen graag zelf, voordat hun missie en leven voltooid zal zijn, mede richting geven aan de inrichting van deze fraaie ‘groene verborgen parel’ in het hart van ons dorp. Zij willen de Congregatie, die economisch niet langer levensvatbaar lijkt, graag op een waardige manier afbouwen. Daartoe  hebben zij, naast een spelregelkaart, een zgn. ID-card ontwikkeld die enkele belangrijke kernwaarden bevat en als richtsnoer  bij de herinrichting  van dit gebied kan dienen.

Nu is de gemeente niet de enige bij de herinrichting van Huize Bijdorp betrokken partij. Zo speelt de provincie Zuid-Holland een belangrijke rol, o.a. gegeven de status van het landgoedbiotoop en het NatuurNetwerk Nederland.

Het genereren van voldoende opbrengsten voor een duurzame instandhouding van deze buitenplaats, restauratie van monumentale bebouwing daarbij inbegrepen, is verder een niet geringe uitdaging. Daarbij komen ook  zoeklocaties in beeld die eventueel een bijdrage kunnen leveren aan een  mogelijk woningbouwopgave als kostendrager. Dat vergt uiteraard grote zorgvuldigheid waar door insprekers als de Vereniging OVLG terecht op is gewezen.

Cees Bremmer benadrukte tenslotte de positieve houding van de Congregatie in verleden en heden in de samenwerking met de gemeente bij onder meer de realisatie van de Valkewegbrug en het openbaar  toegankelijk maken van het gebied.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....