De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

In het centrum van Voorschoten zien we helaas meer leegstand. Het CDA Voorschoten wil meer lef, meer visie en meer ondernemerschap bij de ontwikkeling van ons centrum, onder meer door de verplaatsing van de bibliotheek en mogelijk ook de filmzaal naar de Schoolstraat.

Mark van Oostrum: ‘in 2017 heeft de gemeenteraad in het kader van het herstelplan besloten het Cultureel Centrum te sluiten. Er is sindsdien weinig gebeurt vwb sloop en ontwikkeling van dat gebied. Wel is er veel geld uitgegeven voor een onderzoek naar de verplaatsing van de filmzaal naar de bibliotheek. Daaruit bleek dat de verplaatsing van de filmzaal en de renovatie van de bibliotheek ruim 4 miljoen euro zou gaan kosten.  Dit onderzoek heeft niet alleen veel geld gekost, maar heeft ook geleid tot kostbaar tijdverlies voor verenigingen. Bovendien toont het ook weinig visie. Ons inziens zou de bibliotheek en filmzaal moeten worden gepositioneerd in de Schoolstraat’.

Vanaf 2016 zijn er concrete besluiten genomen om de bibliotheek en filmzaal naar het centrum van ons dorp te verhuizen. Volgens dat plan zouden de locaties van de bibliotheek en het cultureel centrum vrijvallen voor woningbouw. Van Oostrum: ‘Dit plan biedt een aantal goede oplossingen voor urgente maatschappelijke uitdagingen en is daarmee nog steeds actueel. De locaties van de bibliotheek en het cultureel centrum kunnen worden ingezet voor woningbouw. Dit biedt Voorschotense jongeren een uitgelezen kans om in Voorschoten te blijven wonen. De opbrengst van die woningbouw kan wat ons betreft worden geïnvesteerd in een multifunctionele accommodatie in het dorp. Daarmee komen Voorschotense investeringen niet alleen ten bate van onze culturele verenigingen en hun huisvesting, ook zal de investering een belangrijke economische impuls in ons centrum met zich meebrengen. Leegstand wordt daarmee teruggedrongen en ons centrum zal zeker aan levendigheid winnen’.

Van Oostrum: ‘ Voor de ontwikkeling van ons dorpscentrum, en de huidige locaties van de bibliotheek en het cultureel centrum is meer lef, meer visie en ook meer maatschappelijk ondernemerschap van het college nodig. De crisis op de woningmarkt en de lage rente bieden Voorschoten juist kansen die nu snel moeten worden verzilverd, er moeten knopen worden doorgehakt. Het CDA wil dat een nieuwe accommodatie wordt gepositioneerd in de Schoolstraat, zodat economische en culturele activiteiten in die straat worden geconcentreerd. Dat sluit bovendien aan bij het eerder door de raad gekozen ‘haltermodel’, op grond waarvan de kop en staart van het centrum meer moeten gaan uitnodigen voor een bezoek aan ons dorp’.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....