De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

“Wij  missen nog steeds een goede onderbouwing van het door dit College voorgestelde onderzoek naar het functioneren van de organisatie van de afvalinzameling en reiniging. En waarom moet  de voorgestelde quick scan € 32.000 kosten?” Die vraag stelde Cees Bremmer,namens de CDA-fractie dezer dagen aan wethouder Lamers in de commissie wonen,ruimte, groen (WRG) bij het bespreken van een recente Informatiebrief  hierover van het College.

De bespreking over de huisvesting van de eer gewaardeerde gemeentelijke dienst, was een vervolg op een eerdere discussie begin dit jaar. Het CDA plaatste toen bij monde van Mark van Oostrum, al grote vraagtekens bij dit voorgestelde onderzoek naar de toekomst-bestendigheid van deze dienst. En had ook grote twijfels  de hoge kosten ervan. “Eerst beleid vaststellen en dan organisatievorm bepalen”, vindt het CDA

Wethouder Lamers stelde in antwoord op indringende vragen van Bremmer dat het College met dit voorstel geen “dubbele agenda” beoogt in de zin van andere bedoelingen dan verwoord in het voorstel,namelijk een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van deze dienst. En dus bijvoorbeeld niet met zo’n onderzoek het feitelijk bevestigen van al gemaakte afspraken over uitbesteding of onderbrengen ervan in Leiden. Lamers ontkende stellig dat van vooringenomenheid  sprake is. De CDA-fractie ziet deze reactie van de wethouder als positief en zal het College daar dan ook aan houden.

Bremmer herhaalde eerdere kritische CDA- vragen bij het door het College bepleitte parallelle proces van beleidsbepaling en organisatie-onderzoek m.b.t. afval en reiniging
Hij vroeg  zich verder af, of het echt nodig is dat een quick scan €  32mille moet kosten. Kan de eigen WODV een dergelijke scan niet maken,zoals eerder bij het interne onderzoek naar de hoge leges-kosten in Voorschoten? En zo niet, waarom zou de Rekenkamercommissie (RKC) dan geen quick scan kunnen uitvoeren? De RKC is bovendien een orgaan van de gemeenteraad. Wethouder Lamers zegde toe deze suggestie van Bremmer met de RKC te bespreken. De CDA-fractie zal het door het College voorgestane beleid inzake afvalinzameling en reiniging nauwlettend blijven volgen.

Leest u nog even verder;

2020, door de ogen van de Voorschotenaar

De meesten willen dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is Voorschoten Online op zoek naar verhalen, gedichten, illustraties en foto’s van Voorschotenaren over hoe zij dit bijzondere jaar 2020 beleefd hebben. Iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd, goed, minder goed tot heel slecht.

Voorschoten Online wil deze bundelen en gratis uitbrengen. Wij het belangrijk om dit vast te leggen omdat het nu eenmaal in de toekomst geschiedenis zal zijn.

Wij roepen iedereen op die hier een bijdrage aan wil doen zijn of haar bijdragen te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit mag iedereen zijn. De ondernemers en verenigingen die het zwaar hebben, de zorgmedewerker, jij die niet meer bij jouw familie op bezoek kon, niet naar buiten kon en zo zijn er nog veel meer ervaringen en herinneringen te bedenken, iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd. En al die verhalen zijn welkom!

Stuur je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die een bijdrage levert, zal uiteraard ook benoemd worden. Wil je dit niet, geef dit dan bij je inzending aan. Inzenden kan tot en met 31 december 2020. Boekje zal media januari 2021 dan worden uitgebracht.

Sponsors/Donateurs gezocht

Omdat we dit boekje voor iedereen beschikbaar willen maken willen we dit het liefst gratis uitbrengen. Daarom zijn we gelijk op zoek naar sponsoren en donateurs om dit ook financieel mogelijk te maken.

Steun jij dit initiatief?

Maak dan een bijdrage over naar ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie boekje Voorschoten 2020. Ben je een bedrijf en je ontvangt hier graag een factuur voor, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het gedoneerde bedrag. Dan gaan wij hier zorg voor dragen. Bedrijven die voor minimaal € 100,00 sponsoren worden in het boekje benoemd.

Betaal je liever via een tikkie? Dat is ook mogelijk, klik hier……

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....