De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

De gemeenteraad sprak dezer dagen uitvoerig over de plannen tot  de bouw  van ca 130 woningen op het  huidige terrein van  het Intratuin-complex  aan de Leidseweg Noord. Intensieve gesprekken over deze plannen leidden onlangs tot  overeenstemming met ontwikkelaar Synchroon. De plannen behelzen een herontwikkeling van het Intratuin-terrein, met tevens de mogelijkheid voor de aanleg van een nieuwe 50 km weg. Op deze wijze wordt  qua verkeer zo ook het noordelijk gedeelte van de huidige Leidseweg Noord ontlast.

Cees Bremmer complimenteerde het college voor de inzet om tempo te maken met de broodnodige woningbouw  in Voorschoten. Deze  “hand aan de ploeg houding” om grote projecten voortvarend van de grond te tillen spreekt de CDA-fractie aan.

Tegelijkertijd zei Bremmer dat “een hand op de knip mentaliteit” onverminderd  noodzakelijk blijft bij realisering van ambitieuze projecten als deze. In het profiel voor de benoeming van een kroon benoemde burgemeester vroeg de gemeenteraad  begin dit jaar bewust een burgemeester met een scherp oog voor ‘een hand op de knip mentaliteit’. Dit gegeven onvoldoende financiële waakzaamheid in voorbije jaren.

Namens  de CDA-fractie stelde Bremmer enkele kritische vragen bij de financiering van het Intratuin project. Omdat wethouder Cramwinkel zowel financiën als ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft, is permanente alertheid geboden. De onmisbare “hand aan de ploeg houding” moet niet  gaat schuren met de evenzeer geboden ‘hand op de knip houding’. Het is onverstandig de teugels van financiële waakzaamheid los te laten ter wille van de aanjaag-teugels van tempo bij urgente projekten. Beide teugels moet het College gelijkelijk in de hand houden.

Bremmer signaleerde verder dat de provincie enkele jaren geleden, tijdens het toenmalige regime van financiële toezicht, opmerkte  dat Voorschoten’s opgave niet ligt in te weinig inkomsten,maar vooral in de beheersing van uitgaven.
In reactie hierop stelde Cramwinkel  dat hij zich als wethouder van Financien al te bewust is van “de hand op de knip”. En dat hij  merkt dat andere College-leden hem hierin voortdurend scherp houden”.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....