GroenLinks Voorschoten steunt van harte de nieuwe hemelwaterverordening die voorgesteld is door het College. Hierdoor ontlasten we het riool en kunnen we besparen op drinkwater.

“Met mijn rode laarsjes door de regenplassen. In mijn jeugd was het een feest om door de plassen te lopen. Zelfs mijn kinderen mochten met hun regenlaarsjes aan, plezier maken in de regen. Maar wat zullen mijn kleinkinderen later zeggen over de regenplassen?”, aldus GroenLinks commissielid Conny van der Krogt.

De laatste jaren zijn de regenbuien extremer geworden en de wateroverlast steeds groter. De regenlaarsjes lopen over op zulke momenten. Die wateroverlast vraagt om maatregelen. Daartoe heeft de gemeente een hemelwaterverordening voorgesteld.

Deze hemelwaterverordening is alleen van toepassing bij (ver-)nieuwbouw. Bij het bouwen van een nieuwe woning of het uitvoeren van een grote verbouwing van een bestaande woning wordt de bewoner gevraagd om het afvoeren van het hemelwater zo te regelen dat het niet direct in het riool terecht komt. Het is de bedoeling dat regenwater wordt opgevangen en wordt gebruikt in en rond het huis. Met een regenton bijvoorbeeld kan water opgevangen worden om de planten water te geven en de tuin te besproeien. Maar er kan ook in huis een voorziening worden aangelegd om opgevangen water te gebruiken voor toilet of wasmachine.

Dit mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant kunnen we het riool ontlasten door hemelwater op te vangen, aan de andere kant kunnen we bezuinigen op drinkwater. En dat laatste wordt steeds meer noodzaak. De verwachting is dat door bevolkingsgroei en door klimaatverandering drinkwater alsmaar schaarser zal worden. We doen er dus goed aan regenwater te bewaren. Opgevangen regen kan worden gebruikt voor een gezond en groen dorp in droge tijden. Natuurlijk zijn hier extra kosten aan verbonden, maar gelukkig wordt in Voorschoten ook nagedacht over de verschillende mogelijkheden en oplossingen. Door de gesprekken in de Belofte van Voorschoten. Wist u bijvoorbeeld, dat je met het vergroenen van je dak 40 % regenwater opvangt?

GroenLinks Voorschoten wil heel graag hierin een bijdrage leveren. Heeft u een mooi idee, laat het ons weten. Of nog leuker: praat mee met de mensen van de Belofte van Voorschoten om ons dorp duurzaam en droger te maken. 

 
Back To Top