Het Milieubeleidsplan van het College, hernoemd tot Visie op Energie en Klimaat, ziet er degelijk uit en geeft goed inzicht waar Voorschoten staat. GroenLinks wethouder Erika Spil is nu druk bezig om een aantal projecten in Voorschoten aan te zwengelen.

Zo wordt de duurzaamheidsvoucher goed gebruikt in Voorschoten, gaan medewerkers namens de gemeente langs de deuren met duurzaamheidsadviezen, en staan wijkambassadeurs gereed om scans van huizen te maken om warmtelekken bloot te leggen. Daarnaast is onder de naam “Belofte van Voorschoten” een project gestart om met inwoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties een actieplan op te zetten voor het verduurzamen van Voorschoten.  Dit zijn een aantal van de maatregelen voortkomende uit de uitvoering van de Voorschotense Visie op Energie en Klimaat. Voor GroenLinks zijn dit zeker goede stappen. Met deze stimulerende initiatieven van de gemeente gaat er hopelijk wat leven in Voorschoten. Om eerlijk te zijn, ondanks de moeilijke Coronatijd laat Voorschoten de nodige beweging zien. Er worden veel zonnepanelen geplaatst en ook het isoleren van Voorschotense huizen lijkt niet tegen te vallen. Meerdere ondernemers zijn ook actief bezig met het verduurzamen van hun pand en bedrijfsproces. In Belofte van Voorschoten doen er ook al een aantal actief mee al kan dat nog flink omhoog. Dit roept de vraag op welke kansen dit Voorschoten biedt. Een coöperatie als Zon op Voorschoten kan hierbij een hele mooie rol spelen in de duurzaamheidsambities van Voorschoten. Zij zijn al lange tijd op zoek naar een groot en geschikt dak voor zonnepanelen en het zou mooi zijn als bedrijven, scholen, gemeente hen daar op het juiste spoor kunnen helpen. Zouden de nieuwe jachtwerf aan de Hofweg of de jachtwerf aan de Kniplaan geen interessante kandidaten voor zonnepanelen zijn? Kortom, er zijn ook in Voorschoten voldoende mogelijkheden om stappen te zetten op het gebied van energie en klimaat, maar dan moeten we allemaal mee doen.

 
Back To Top