Al sinds 2016 moet er iets gebeuren om Starrenburg goed bereikbaar te houden. Bij een inspectie bleek toen dat de Valkewegbruggen door overbelasting in slechte staat waren. Helaas wilde het college destijds niet doorpakken en volstond met tijdelijke noodmaatregelen. Pas medio 2018 kon de raad instemmen met een voorstel van het nieuwe college om ze te vervangen. De nieuwe bruggen moeten voldoen aan de moderne normen en het probleem zo definitief oplossen. Nu de gemeente klaar is om de bouw aan te besteden blijkt het destijds beschikbaar gestelde budget onvoldoende, waardoor het voorstel opnieuw door de raad besproken wordt.

Eerder al was er discussie of niet volstaan kon worden met een goedkopere uitvoering. Die discussie barst nu weer los, in de raad en de pers. Begrijpelijk wanneer gemeenten moeite hebben de begroting rond te krijgen, maar volgens GroenLinks ook onverstandig. Hoe verleidelijk het ook is om voor een dubbeltje op de eerste rang te gaan zitten, maar goedkoop blijkt in de praktijk vaak duurkoop. Zoals in Oegstgeest, waar in 2017 bij vier te licht uitgevoerde bruggen in de wijk Poelgeest al na zeven jaar kostbare reparaties en permanente verkeersbeperkingen nodig bleken.

Er is in Nederland afgesproken dat een wijk als Starrenburg ook bereikbaar moet zijn voor zwaar vrachtverkeer, zoals een kraan die een dakkapel komt plaatsen, een betonwagen of zwaar materieel bij calamiteiten. Bruggen die de wijk ontsluiten moeten dat aankunnen en daarvoor bestaan dan ook landelijke geldende veiligheidsnormen. Daarvan zou GroenLinks alleen met goede technische onderbouwing willen afwijken. De desinformatie die nu door sommige oppositiepartijen in de media wordt verspreid is dat zeker niet.

Nu terugkomen op het eerdere besluit betekent bovendien niet alleen opnieuw vertraging, het jaagt de gemeente ook direct op extra kosten. Niet alleen door technisch werk dat opnieuw gedaan moet worden, maar ook omdat weer extra noodmaatregelen nodig zouden zijn. Daarmee zou iedere besparing bij voorbaat verdampen, terwijl de gemeente opgezadeld wordt met weer een financieel en technisch risico. Dat zou wat GroenLinks betreft niet minder dan wanbestuur zijn. We zijn klaar met de doorlopende besluiteloosheid rond de Valkewegbruggen. GroenLinks wil aan de slag en kiest voor een veilige en duurzame oplossing, ook voor de toekomst.

 
Back To Top