In de commissievergadering van donderdag 19 november werd het voorstel voor de herontwikkeling van het Segaar-Arsenaal terrein besproken. GroenLinks kijkt kritisch naar dit voorstel, maar vindt ook dat het tijd is om een beslissing te nemen.

Toen het vorig college in 2016 voorstelde het Arsenaal terrein in te brengen bij de geplande ontwikkeling van het naastgelegen Segaar, was wat GroenLinks betreft de inzet dat dit niet ten koste mocht gaan van openbaar groen. Wij hebben dat ook uitgedragen tijdens de verkiezingen. Een eerder voorstel, dat het oppervlak aan groen gelijk wilde houden ten koste van het aantal gebouwde woningen en de financiële opbrengst voor de gemeente, had dan ook onze voorkeur maar kon in de raad niet op voldoende steun rekenen.

Het huidige voorstel is voor GroenLinks dan ook een lastig compromis. Maar na vier jaar overleggen, onderhandelen en participeren wordt het tijd om knopen door te hakken. Ook door gebrek aan regie van de gemeente is er in die tijd veel frustratie ontstaan bij omwonenden. Aan hen, de ontwikkelaar en woningzoekenden is verder uitstel wat ons betreft niet meer uit te leggen.

Daarbij ziet GroenLinks ook positieve punten in dit voorstel. Zo komt 50% van de woningen te koop of te huur in het goedkopere segment, waaraan in Voorschoten een groot tekort is. Daarnaast blijft het Arsenaal onder deze voorwaarden grotendeels onbebouwd, in tegenstelling tot sommige eerdere plannen. Natuurlijk zal daarmee alsnog een kwart van de grond van het Arsenaal beschikbaar komen als bouwkavels, maar hier staat ook iets tegenover.

Op zowel Arsenaal als Segaar zal namelijk worden ingezet op natuurinclusief bouwen. Dat gaat verder dan het ophangen van een vogelkastje: met hulp van experts in natuurontwikkeling wordt gekeken naar inrichting en beplanting. Door te zorgen voor voldoende voedsel en schuilplekken zorgen we ervoor dat dieren en plantensoorten zich kunnen vestigen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het groen op Arsenaal én Segaar beter dan het nu is, wat de leefbaarheid in de hele omgeving ten goede komt. Hoewel hier elders al goede ervaringen mee zijn opgedaan, is dit voor Voorschoten een nieuwe aanpak die hopelijk op veel meer plaatsen gebruikt kan worden.

Hoewel geen enkele partij helemaal gelukkig is met dit voorstel, is het wat GroenLinks betreft de beste mogelijkheid om nu verder te komen. We willen nu in de uitwerking zoeken naar goede oplossingen voor praktische problemen van omwonenden.

 
Back To Top