De fractie van GroenLinks was eerder positief over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, vanwege de zorgvuldige voorwaarden waaronder dat zou gebeuren. Dat betekent natuurlijk niet dat wij het pand te grabbel willen gooien. Een recent voorstel om het Ambachts- en Baljuwhuis in de openbare verkoop te doen baarde ons dan ook zorgen. We zagen te weinig garantie op een goed voorstel en maakten ons zorgen een fuik in te zwemmen, waarbij we uiteindelijk vast zouden zitten aan een tegenvallend plan. Het Ambachts- en Baljuwhuis verdient wat ons betreft beter en dat gevoel werd gedeeld door vele fracties.

Daarom zijn GroenLinks en het CDA in overleg gegaan met de andere fracties en het college om te zoeken naar een wijze om uit te komen op het beste voorstel rond het Ambachts- en Baljuwhuis voor Voorschoten. De uitkomst was een amendement, mede ingediend door de VVD en breed gedragen in de raad. Op basis hiervan gaat het college nu aan de slag.

In het nieuwe voorstel wordt gegadigden voor het Ambachts- en Baljuwhuis gevraagd plannen in te dienen. Die worden onafhankelijke beoordeeld: op de opbrengst, maar met name ook de invulling van de publieke rol, de versterking van het centrum en zorgvuldige omgang met dit unieke erfgoed. Alleen een plan dat op al deze punten scoort zal door het college voor 1 maart aan de raad worden voorgelegd. GroenLinks hoopt dan ook dat iedereen die droomt over een mooie bestemming van het pand, zich nu zal melden om dat met Voorschoten te delen.

Met dit besluit is het Ambachts- en Baljuwhuis nog niet verkocht. In plaats daarvan gaan we nog één keer op een transparante manier kijken naar alle mogelijkheden. Daaruit moet wat GroenLinks betreft dan ook op korte termijn een helder besluit volgen. Na twee jaar onzekerheid verdienen de gegadigden een helder ja of nee, en het Ambachts- en Baljuwhuis een mooie toekomst.

 
Back To Top