Nadat een meerderheid van de gemeenteraad het onderhandelingsresultaat voor de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan de huidige huurder afwees, komt het college nu met een voorstel voor een openbare verkoop. GroenLinks zag veel goede punten in het oorspronkelijke plan en wil nu strakkere randvoorwaarden om te voorkomen dat de uitkomst straks een grote stap terug betekent.

GroenLinks was aanvankelijk zeer terughoudend over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, vanwege de historische en sociale waarde. We zien echter ook dat het pand, met het huidige beperkte gebruik, nauwelijks tot zijn recht komt. Uitgebreide consultatie in het dorp heeft niet geleid tot serieuze nieuwe gebruiksmogelijkheden voor het Ambachts- en Baljuwhuis. Het onderhoud van het monumentale pand is bovendien een belasting voor de kwetsbare financiën van Voorschoten. Daarom wilden we kritisch, maar open kijken naar de mogelijkheden.

Na lang onderhandelen lag er eerder dit jaar een uitgewerkt voorstel. Dat gaf een gerenoveerd Ambachts- en Baljuwhuis als hotel niet alleen een nieuwe functie die past bij de Voorstraat van vandaag, maar het bood Voorschotense organisaties ook volop mogelijkheden om gebruik te maken van het pand. Wat GroenLinks betreft een schitterende kans om dit historische pand weer een centrale rol in ons dorp te geven. Ook vanuit de Voorschotense samenleving klonken voorzichtig positieve geluiden.

Helaas wilde een meerderheid van de raadsfracties dit maatschappelijk gedragen plan, om uiteenlopende redenen, niet steunen. Dat deze procedure twee jaar kon lopen zonder dat sommige partijen duidelijk maakten dat het resultaat van deze procedure sowieso niet gesteund zou worden, geeft te denken. In plaats daarvan ligt er nu een voorstel om voor het Ambachts- en Baljuwhuis een openbare verkoopprocedure te starten. Daarbij werden in eerste instantie nog maar nauwelijks eisen gesteld aan de publieke functie van het gebouw. Wat GroenLinks betreft is dat niet acceptabel. We kunnen pas besluiten tot verkoop, wanneer er zekerheid is dat daarbij een goede invulling kan worden gegeven aan de bijzondere rol die dit stuk erfgoed in ons dorp heeft. Daarom moet er zeker niet alleen naar de opbrengst van verkoop worden gekeken, maar moet er ook vooral aandacht komen voor een inhoudelijke beoordeling van de plannen. Alleen dan kunnen we erop vertrouwen dat het Ambachts- en Baljuwhuis na een eventuele verkoop weer de mooie plek krijgt in het dagelijks leven van Voorschotenaren die het verdient.

 
Back To Top