De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek Groenlinks

Waardering van dit artikel: 12.07% - 15 stemmen
12%

De inburgering van statushouders in Voorschoten komt in de nabije toekomst bij de gemeente te liggen en GroenLinks is blij dat het College die taak serieus oppakt. Deze inburgering is namelijk niet vrijblijvend en belangrijk voor statushouders om goed te kunnen integreren in Voorschoten.

Vanaf 2021 gaat een nieuwe Inburgeringswet in, die bepaalt dat gemeenten voortaan de inburgering gaan verzorgen. Voorheen lag die taak bij de landelijke overheid, maar die liet dat vooral over aan de inburgeraars zelf. Zij raakten in het ingewikkelde en bureaucratische Nederland gemakkelijk de weg kwijt. De taak die gemeenten, en dus ook Voorschoten, krijgen om de inburgering van statushouders te gaan regelen, wordt in het beleidsplan Inburgering vorm gegeven.

GroenLinks is blij dat het College in een eerste aanzet van dit beleidsplan, de zogenaamde startnotitie, de keuzes verder heeft aangescherpt. In de commissievergadering had GroenLinks commissielid Linda van der Zwaan al aangegeven dat er ruimte moet zijn voor statushouders om zich verder te kunnen ontwikkelen bij het leren van de taal en onze samenleving. Ook vroeg zij om aandacht voor die inburgeraars die formeel niet onder deze nieuwe Inburgeringswet vallen, en nu buiten de boot dreigen te vallen. Linda van der Zwaan hierover: “Ik denk echt dat mensen niet gelukkig worden als ze de hele dag thuiszitten en dat het goed is voor de inburgering om gewoon actief te zijn”.

Tijdens de raadsvergadering gaf GroenLinks raadslid Paul ’t Lam complimenten aan het College omdat er toch ruimte wordt gegeven aan inburgeraars die tijdens het leertraject aangeven meer te willen leren. Ook is het goed dat het College serieus werk gaat maken om kwaliteitscriteria op te stellen bij het inkopen van inburgeringstrajecten.

De wens van GroenLinks om ook de bestaande groep inburgeraars die de afgelopen jaren een beetje links zijn gelaten door de landelijke overheid, nadrukkelijker te betrekken bij de inburgering door de gemeente, heeft nog wel een zetje nodig. In de unaniem aangenomen startnotitie Inburgering wordt er slechts summier aandacht besteed aan deze groep. Bij het opstellen van het definitieve beleidsplan Inburgering moet dit concreter worden, want participeren in onze samenleving is niet vrijblijvend. Paul ’t Lam: “We willen graag dat deze groep ook betrokken wordt bij de participatie in Voorschoten. Het is heel belangrijk om alle statushouders te betrekken. Daar mag echt wel iets gevraagd worden van de gemeente, maar zeker ook van de statushouders zelf.”

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....