Politiek Groenlinks

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

De Wonen, Ruimte en Groen (WRG) commissie vergadering van 20 mei was een overleg met een volle agenda. Veel tot de verbeelding sprekende onderwerpen zijn besproken en GroenLinks is blij met de voortgang die een aantal dossiers hebben.

Voorlopig Ontwerp Milieubeleidsplan

Het huidige Milieubeleidsplan (MBP) is verlopen terwijl er wel een groot aantal ontwikkelingen zijn op dit terrein zoals de energietransitie en klimaatverandering. Door verschillende oorzaken is het opstellen van het MBP meerdere malen vertraagd. Het is dan ook positief dat er nu een Voorlopig Ontwerp MBP ligt. Dit document bevat een goed overzicht van alle grote opgaven die voor ons liggen zoals eerder genoemd plus belangrijke en grote onderwerpen zoals bodem (verzakking, pfas, verontreiniging), geluid, water- en luchtkwaliteit. De raad moet oordelen of het document compleet genoeg is om ter inzage te leggen. In de vergadering was bij een aantal partijen twijfel omdat het document nog geen concrete acties bevat. GroenLinks mist dat ook wel, maar vindt het document belangrijk en degelijk genoeg om voor te leggen om zo tot een goede basis te komen voor een nieuw milieubeleidsplan.

Huize Bijdorp

De Congregatie van Huize Bijdorp heeft een degelijk plan voor de toekomst van Huize Bijdorp gemaakt. Hierbij konden inwoners van Voorschoten meepraten en dat hebben ze ook gedaan. Het resultaat is de spelregelkaart, een opzet hoe de landgoedbiotoop en de gebouwen van Huize Bijdorp er uit kunnen zien. Een document waarbij veel aandacht is voor nieuwe functies in het klooster waar ook de inwoners van Voorschoten profijt van kunnen hebben. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor een zorginstelling, nieuwe woningen en een opengesteld park voor iedereen.

Om deze plannen te kunnen uitvoeren moet nog goed bekeken worden hoe dit betaald kan worden, want de verbouwing van het klooster, de vernieuwing van een aantal gebouwen en het beheer van het park gaat veel geld kosten. In de huidige plannen is een inschatting gemaakt dat hiervoor de nodige grond van het landgoed verkocht moet worden voor woningbouw. Voor GroenLinks, maar ook volgens de huidige afspraken, ontstaat hier wel een probleem, want in het groen van de landgoedbiotoop mag niet gebouwd worden. Het bouwen in het groen is voor GroenLinks sowieso geen vanzelfsprekendheid. We willen het groen in en om Voorschoten zoveel mogelijk behouden. Dit betekent dat er nog goed naar de plannen van Huize Bijdorp gekeken moet worden, wil de herontwikkeling kans van slagen hebben.

 

 

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....