De fractie van GroenLinks is verheugd om Erika Spil voor te dragen als nieuwe wethouder in Voorschoten. Zij zal de portefeuille Groen, Afval, Verkeer en Onderwijs van Monique Lamers overnemen. Erika Spil was eerder wethouder in de gemeente De Ronde Venen en Bunnik, en kiest nu voor een nieuwe uitdaging in Voorschoten.

De fractie van GroenLinks herkent in Erika Spil een bestuurder in hart en nieren, die in alle fases van haar carrière heeft laten zien dat zij mensen met grote diversiteit in achtergrond samen kan brengen. Zij doet dit op basis van een oprechte interesse in mensen en met gevoel voor de belangen van alle partijen en dit stelt haar in staat om ook in complexe situaties tot oplossingen te komen. Dit alles koppelt Erika aan een aanstekelijk enthousiasme over de uitdagingen van Voorschoten en de inzet van het coalitieakkoord daarop. Het is de inschatting van de fractie dat haar ervaring, capaciteiten en frisse perspectief een waardevolle toevoeging zijn aan het college van Voorschoten. GroenLinks wenst haar heel veel succes!

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.