De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek Groenlinks

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Donderdagavond 5 maart kondigde wethouder Lamers aan dat zij terugtreedt als wethouder bij de gemeente Voorschoten. GroenLinks is haar dankbaar voor haar jarenlange betrokkenheid en grote inzet.

Monique Lamers is van 2006 tot 2018 raadslid voor GroenLinks Voorschoten geweest en was de laatste tien jaar van die periode fractievoorzitter. In die tijd bouwde zij een reputatie op als integer en betrokken raadslid met een bijzondere passie voor groen en onderwijs. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 werd zij wethouder.

Wethouder Lamers had met openbaar groen, verkeer en onderwijs een aantal voor GroenLinks belangrijke onderwerpen in haar portefeuille. Daarin heeft zij wezenlijke resultaten bereikt, ook op dossiers die al langere tijd om een oplossing vroegen. Zo heeft zij gezorgd voor de herinrichting van het zuidelijk deel van de Leidseweg Noord en het terugbrengen van de maximumsnelheid daar. Ook werd onder haar leiding het Integraal Waterketenplan vastgesteld. Daarmee werd de basis gelegd voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in de Voorschotense riolering en het afkoppelen van het hemelwater van het riool. Zij was ook verantwoordelijk voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan voor scholen en de herstructurering van de financiering van peuterspeelzalen. Eind vorig jaar nam zij bovendien een deel van de werkzaamheden van een collega wethouder over toen er een vacature in het college ontstond.

Wethouder Lamers hechtte veel waarde aan een degelijke aanpak van de energietransitie en de verduurzaming van Voorschoten. Zij voorzag dat ingrijpende keuzes daarin onvermijdelijk zijn en het maken van dergelijke keuzes vraagt om een brede steun in de raad. De fractie van GroenLinks en de wethouder moesten in de afgelopen periode constateren dat zij in toenemende mate moeite had die steun te verkrijgen. Dit werd een groeiende belemmering voor de uitvoering van haar beleid en het coalitieakkoord. Om te voorkomen dat het zou leiden tot een stilstand op juist de terreinen die de wethouder zo nauw aan het hart lagen, is in overleg besloten tot haar terugtreden.
De fractie is trots op hetgeen wethouder Lamers voor Voorschoten heeft bereikt, en is haar grote dankbaarheid verschuldigd voor haar jarenlange betrokkenheid en grote inzet. GroenLinks blijft zich onverminderd committeren aan het coalitieakkoord en steunt het college. Er loopt een procedure voor het vinden van een nieuwe kandidaat wethouder.