Politiek Groenlinks

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Afgelopen donderdag besprak de raadscommissie de economische visie van Voorschoten. Alhoewel ons dorp vooral een woongemeente is, moeten we zorgvuldig omgaan met de bedrijvigheid die er is. GroenLinks staat voor vernieuwing en stimulans van de lokale economie, maar dan wel met een duurzaam karakter.

In zijn bijdrage benadrukte raadslid Paul ’t Lam dat de prioriteiten van de economische agenda ook bepaald moeten worden door duurzaamheidsoverwegingen. “Wanneer we kijken naar economische aspecten, dan hoort duurzaamheid daar tegenwoordig gewoon bij,” vindt hij. Nog steeds groeit de uitstoot van CO2, het afgelopen jaar opnieuw tot recordhoogte. Alleen als de wereldwijde uitstoot tussen 2020 en 2030 met elk jaar ruim 7 procent daalt, is het Parijse klimaatdoel van 1,5 graad opwarming nog te halen. “Dit betekent dat er op elk terrein forse inspanningen gedaan moeten worden om tot verdere reductie te komen. Dus ook bij het maken van economische keuzes, en ook in en door Voorschoten.”

De economische thema’s die in de notitie van de economische agenda besproken werden, moeten wat GroenLinks betreft dan ook aangevuld worden met concrete duurzaamheidsmaatregelen. Niet alleen omdat dit goed is voor ons leefmilieu en de aarde, maar ook omdat dit economische kansen biedt. In een omgeving waar veel concurrentie is, kan Voorschoten zich met een duurzame economie onderscheiden. Een groen imago is goed voor het vestigingsklimaat, voor toerisme en de lokale economie in het algemeen.

De gemeente Voorschoten kan hierin stappen maken door het verduurzamen van bedrijven te stimuleren. Vanuit de Rijksoverheid ligt er al een verplichting aan ondernemingen om maatregelen te nemen die binnen 5 jaar rendabel zijn. Natuurlijk is het allereerst aan bedrijven zelf om daarvoor hun verantwoordelijkheid te nemen, maar de gemeente kan bedrijven helpen om die maatregelen ook daadwerkelijk te nemen. Zo is voor de zomer, onder andere hiervoor, al besloten om een duurzaamheidsfonds in het leven te roepen. Volgens GroenLinks zijn het juist zulke maatregelen en niet zozeer de hoogte van de belastingen, die zullen bepalen of Voorschoten ook in de toekomst een goede plaats is om te ondernemen en werken.

-- Lees verder na de advertentie --

Fijn dat je tot hier bent gekomen met lezen.

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
of doneer via tikkie (klik) of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

 


Koop lokaal bij de ondernemer van hier :

nlarzh-TWdaenfrdeelitjanoplptruessvtr