Het College van B&W van Voorschoten wil de verduurzaming in Voorschoten een boost geven en ontwikkelt samen met de ondernemers van de Dobbewijk plannen om de bedrijven daar zo energieneutraal mogelijk te maken. Een plan waar GroenLinks helemaal achter staat, maar waarbij GroenLinks ook de huizen van de bewoners wil betrekken! Afgelopen commissievergadering gaf wethouder Lamers aan daar ook naar te streven.

[Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemers in Voorschoten]
Lees verder na dit blok

Afgelopen jaar heeft de gemeente voor de wijk Noord-Hofland initiatieven ontwikkeld om bewoners te informeren en mee te nemen in de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. O.a. goed bezochte bijeenkomsten zijn toen georganiseerd waar wethouder Monique Lamers, samen met ambtenaren van de gemeente, medewerkers van het Duurzaam Bouwloket en lokale ondernemers, inwoners de opties van diverse verduurzamingsmaatregelen heeft aangeboden.

Voor de Dobbewijk zijn de mogelijkheden zelfs nog wat groter omdat de bedrijven aldaar meer mogelijkheden hebben om duurzame energie aan te boren, soms zelfs letterlijk.

Ter plekke is een boring gedaan waarbij nu gebruik gemaakt wordt van warmte en koude opslag. De overtollige energie wordt als warmte in de bodem opgeslagen en eruit gehaald als daar behoefte aan is. Die energie zou mogelijkerwijs ook ter beschikking van woningen kunnen komen. De wens van GroenLinks is dat bewoners in de Dobbewijk in ieder geval betrokken worden bij de mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor zouden bijeenkomsten georganiseerd moeten worden waar zowel de inwoners van de Dobbewijk, maar ook de daar aanwezige ondernemers gezamenlijk bekijken en bespreken welke mogelijkheden er allemaal zijn. De gemeente neemt hierbij dan het initiatief.

Uiteraard is de aanpak om inwoners van Voorschotens te informeren over de aanpak van het energieneutraal maken van hun woning interessant voor alle wijken. Na de sessies eerder in Noord-Hofland, en hopelijk ook de Dobbewijk mogen de overige wijken wat ons betreft snel volgen. Om deze initiatieven verder te ondersteunen zal GroenLinks bij de bespreking van de kadernota op 11 juli aandacht vragen aan het College om ook de bewoners van de Dobbewijk actief te betrekken bij de bestaande plannen om samen met de ondernemers de Dobbewijk energieneutraal te maken. Een eerdere aangenomen motie over het aanstellen en opleiden van wijkambassadeurs geeft daarbij extra mogelijkheden om de verduurzaming van deze wijk tot een succes te maken.


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?