Gemeentelijk bezit van panden is niet altijd een rijk bezit. Het is kostbaar om panden te onderhouden en te verduurzamen. Het is dan ook goed om kritisch naar ons eigen bezit te kijken. Als panden nauwelijks worden gebruikt voor gemeentelijke taken en er wel andere mogelijkheden voor gebruik zijn, is het verstandig om verkoop te overwegen.

In juli heeft de raad met het college gesproken over de wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorstel tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Het college heeft een voorstel neergelegd waarbij het pand onder voorwaarden aan de huidige huurder zal worden verkocht. Die voorwaarden richten zich met name op het publiek gebruik van het pand en zijn opgesteld in overleg met de huidige gebruikers. Inhoudelijk een prima verhaal alleen aan een van de belangrijkste zorgen van de VVD werd niet voldaan. We hebben vorig jaar voorafgaand aan de dorpsdialoog aangegeven dat we het van belang vinden dat de procedure open staat voor meerdere bieders. Een eventuele verkoop van een zo beeldbepalend gebouw in Voorschoten moet in alle openheid gebeuren zodat we zeker weten dat het voor Voorschoten meest passende voorstel wordt gerealiseerd.

Het kan niet zo zijn dat het college dit in een achterkamertje regelt en de raad alleen een stempel van goedkeuring kan geven. Gelukkig is het college ook tot dit inzicht gekomen. We zijn dan ook blij met het nieuwe voorstel van het college en verwachten dat er snel gestart wordt met de procedure. Het centrum is gebaat bij nieuwe initiatieven voor bedrijvigheid en de gemeentekas kan de opbrengst van de verkoop ook goed gebruiken. De VVD zal daarom het huidige raadsvoorstel steunen en er bij het college op aandringen om snel met mogelijke gegadigden aan de slag te gaan.

 
Back To Top