Politiek VVD

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Het zal veel inwoners van Voorschoten niet zijn ontgaan. Staatsbosbeheer heeft opdracht gekregen van de Provincie Zuid-Holland een aanzienlijk deel van de bomen te kappen in recreatiegebied Vlietland. Reden voor dit besluit is dat de ziekte essentaksterfte zou zijn geconstateerd alsmede de slechte staat van de populieren. In totaal zal ongeveer 10% van de bomen worden gekapt.

Evenals vele kritische Voorschotenaren, vindt de VVD fractie dit rigoureuze besluit zorgelijk. Zorgelijk omdat deze bomen niet alleen een bepalend deel zijn van het karakter van dit mooie gebied, maar eveneens fungeren als een natuurlijke wal tegen geluidsoverlast van de A4. Na onderzoek en informatie-inwinning bij omwonenden blijkt dat lang niet alle aangewezen kapgebieden in even slechte staat verkeren. Wel is het zo dat voorgenomen besluit van de Provincie tot onevenredig veel overlast zal zorgen bij de inwoners van ons dorp. Inwoners aan de rand van ons dorp en recreanten ondervinden dat het geluid van de A4 bij bepaalde wind nu al te goed te horen is, laat staan met nog minder bomen.

Door beperkte communicatie is nog veel onduidelijk. Vanuit de VVD fractie bij monde van aankomend raadslid Bram Reinke: “Is de kap van zoveel bomen eigenlijk wel strikt noodzakelijk, en hebben de bomen die in de plaats worden geplant een vergelijkbaar geluidswerend vermogen als de bestaande bomen”,  vraagt hij zich af in gesprek met inwoners, “daarbij is het onduidelijk of de Provincie ook alternatieven heeft overwogen voor de kap van de bomen, zoals een meer gefragmenteerde kap en in hoeverre dit wordt meegenomen met het voornemen van de plaatsing van het geluidsscherm”.

Aankomend VVD raadslid Bram Reinke zal daarom het College van B&W verzoeken contact op te nemen met de Provincie Zuid-Holland zodat antwoord kan worden gegeven op deze en meer vragen en wat de Gemeente mogelijk zelf doet ter voorkoming van geluidsoverlast. Daarnaast zal de VVD fractie actief de dialoog aangaan met de Provincie Zuid-Holland, vooral ook om de onduidelijkheid in communicatie zoals deze in de toekomst te vermijden.

-- Lees verder na de advertentie --

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns

Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns