Op 18 juli sprak de gemeenteraad van Voorschoten over een nieuwe milieubeleidsplan dat na de zomer zal worden opgesteld. In een milieubeleidsplan staat beschreven op welke manier de gemeente in de komende jaren de milieu opgaven wil oppakken. De VVD pleit voor een realistisch, betaalbaar en effectief plan.

Gemeenteraadslid Bart Lavrijsen: “Het vorige milieubeleidsplan is geen succes geworden doordat er te grote ambities waren geformuleerd. Ambities die simpelweg onbetaalbaar of niet concreet uitvoerbaar bleken. Dat willen we nu voorkomen. Goed milieubeleid is voor iedereen belangrijk, en daarom willen we dat hier met zo min mogelijk ideologie maar vooral met een portie gezond verstand en nuchterheid naar wordt gekeken.” De VVD pleit ervoor om focus te leggen op enkele concrete milieu opgaven. In het verleden is gebleken dat te veel ambities op dit gebied vaak een averechts effect hebben. Lavrijsen: “Door het aanbrengen van een duidelijke focus op enkele opgaven kan er veel gerichter gewerkt worden en zullen de resultaten veel beter zijn. Van de maatregelen die vervolgens voorgesteld worden, controleert de VVD of ze betaalbaar en behapbaar zijn en of ze op gemeentelijk niveau effect hebben. Voorschoten is te klein om landelijk het verschil te maken maar op lokaal niveau kunnen we wel degelijk succesvol zijn. Uiteraard gaan we op een groter niveau de samenwerking aan in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie.”

Ook moet er duidelijk worden gekeken naar de financiële consequenties van het nieuwe plan. Lavrijsen: “De financiële situatie van Voorschoten is gelukkig verbeterd. maar we hebben het zeker niet breed. We zullen zeer kritisch naar de uitgaven moeten kijken en dus verstandige keuzes moeten maken. Maar ik denk dat we met enige creativiteit en gezond verstand heel ver kunnen komen.” Na de zomervakantie zal het nieuwe milieubeleidsplan verder vormgegeven worden inclusief te nemen maatregelen.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.