Donderdag 4 maart is tijdens de gemeenteraad de Visie op Energie en Klimaat vastgesteld. D66 diende een motie in om de betonketen duurzamer te maken. Deze motie werd Raadsbreed gesteund en mede ondertekend door ONS, CDA, SP en VLS.

Het gebruik van beton is verantwoordelijk voor ca 8% van de wereldwijde CO2 uitstoot. In het klimaatakkoord is afgesproken om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. Deze motie draagt bij aan de bewustwording dat beton schoner kan en moet zijn om die ambitie te halen.

In 2018 is een betonakkoord gesloten tussen overheden, publieke en private opdrachtgevers. De gemeenteraad vraagt het college te onderzoeken wat het betekent voor de gemeente en de Voorschotense samenleving als Voorschoten het betonakkoord, bij voorkeur in samenwerking met regiogemeenten, mede ondertekent. Alleen met een gezamenlijke inspanning lukt het om beton zo verstandig mogelijk te gebruiken.

‘Bewustwording is de eerste stap voor verandering naar minder milieubelastend bouwen en slopen.’ zegt D66 raadslid Jolien Schroot. ‘Bijvoorbeeld bij de vervanging van de Fortgensschool moeten we ons afvragen hoe we dit zo duurzaam mogelijk kunnen doen en vervolgens afwegen wat wel en niet betaalbaar is.’ De bedoeling is dat aanvragers van een bouw- of sloopvergunning straks aan de gemeente uitleggen hoe ze beton gebruiken. Er bestaan minder milieu belastende alternatieven zoals lichtere constructies of hout. Gesloopt beton kan worden hergebruikt en ook daar moet over nagedacht worden. Aan de uitvoering van deze motie zijn voor de gemeente geen extra kosten verbonden.

 
Back To Top