De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Op donderdag 7 november heeft de gemeenteraad van Voorschoten met brede steun de programmabegroting 2020 aangenomen. Voor het eerst in jaren is de begroting weer structureel sluitend. Er kan zelfs een overschot worden genoteerd. D66 is trots op dit sterke resultaat.

Het positieve signaal vanuit de gemeenteraad volgt op de eerdere positieve reacties op de begroting van de Rekenkamercommissie en de provincie Zuid-Holland. “Het bevestigt dat Voorschoten, na jarenlang meer te hebben uitgegeven dan er binnen kwam, haar huishoudboekje weer op orde heeft”, aldus D66-raadslid Saskia Boom. “Het weer op orde krijgen van de financiën was, samen met het openhouden van zwembad Het Wedde, een topprioriteit van deze coalitie. We zijn dan ook blij dat met deze begroting een sterk antwoord is gevonden op beide uitdagingen. De begroting is de komende jaren structureel sluitend en Het Wedde blijft in ieder geval nog tien jaar open.”

Voorzichtig blijven
Dat de begroting weer sluit en er voor 2020 zelfs een overschot van 782.000 euro genoteerd kan worden, betekent echter niet dat Voorschoten de financiële teugels weer kan laten vieren. “We kampen nog altijd met grote onzekerheden”, aldus Boom. “Zo weten we nog niet hoe de herverdeling van het gemeentefonds voor kleine gemeenten als Voorschoten gaat uitpakken. Ook op andere externe factoren, zoals de kosten van de jeugdzorg, hebben we als gemeente weinig grip. Het is dan ook goed dat het college ervoor kiest om een substantieel deel van het begrotingsoverschot, te weten 300.000 euro, in te zetten voor het aanvullen van belangrijke buffers.”

Nieuwe prioriteiten
“Er zijn goede resultaten geboekt, maar we zijn er nog niet”, vervolgt Boom, “Voorschoten heeft nog verschillende urgente uitdagingen die om een antwoord vragen. Zo willen we liever vandaag dan morgen nieuwe woningen bouwen in ons dorp. We moeten verduurzamen en willen in regionaal verband oplossingen vinden voor de energietransitie. Grote uitdagingen, die extra inzet vragen. Het is dan ook goed dat van het begrotingsoverschot voor 2020 een bedrag van 382.000 is gereserveerd om deze en andere uitdagingen een krachtige impuls te geven.”

De programmabegroting is aangenomen met bijna raadsbrede steun. De partijen VVD, GroenLinks, D66, CDA, ONS, SP en Van Herk stemden voor, alleen Voorschoten Lokaal stemde tegen. De PvdA onthield zich van stemming.