Voorschoten heeft zich aangesloten bij Cirkelstad. Dit is een samenwerkingsverband dat hergebruik van bouw- en sloopafval stimuleert. Materialen die vrijkomen in de bouw zijn over het algemeen prima herbruikbaar. Het is een omschakeling om dat daadwerkelijk te gaan doen. Van architect tot sloper, iedereen moet anders gaan denken en werken en dat gaat niet vanzelf.

In juli is de D66/Groen Links motie circulaire bouw vastgesteld in de Raad. 'We zijn verheugt dat het college de uitvoering van onze motie zo snel in daden heeft omgezet' aldus raadslid Jolien Schroot. Samen met Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude heeft Voorschoten zich aangesloten bij de landelijke coöperatie Cirkelstad dat een netwerk vormt voor kennis en kunde op dit gebied. 'We hebben de regio en landelijke netwerken nodig om kennis op te doen en uit te wisselen zodat we in 2050 de landelijk afgesproken circulaire economie hebben.' aldus Schroot.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN