D66 wil inwoners en ondernemers in Voorschoten meer en beter betrekken bij het maken van nieuwe plannen. De partij deed daarom een voorstel voor een ‘taskforce’ van inwoners en raadsleden, die aan de slag gaat met nieuwe ideeën en manieren van burgerparticipatie. “De Alliantie Burgers Voorschoten kwam recent met het idee van zo’n taskforce”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. “We hebben in de gemeenteraad voorgesteld om hun idee over te nemen. Ik ben blij dat een ruime meerderheid in de raad dat voorstel steunde.”

[Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemers in Voorschoten]
Lees verder na dit blok

Op 18 juli, tijdens de laatste vergadering voor de zomer, besprak de gemeenteraad de Nota Burgerparticipatie. Deze nota is broodnodig, omdat het betrekken van bewoners bij beleid en nieuwe plannen voor het dorp nog wel eens te wensen over laat. Andringa: “De nota van het College legt een goed theoretisch kader voor betere participatie in Voorschoten. Dan gaat het om beleid van de gemeente waar inwoners bij betrokken worden, maar ook om initiatieven van bewoners waar we als gemeente ondersteuning aan kunnen geven. Dat kan en moet beter. We zijn blij dat dit stuk er nu ligt, zodat we aan de slag kunnen met de uitvoering. Participatie is namelijk vooral doen!””

Spelregels
Het beter betrekken van bewoners, betekent in de eerste plaats dat er heldere spelregels moeten komen over hoe we met de inbreng en ideeën van inwoners omgaan. En minstens zo belangrijk: hoe communiceren de gemeente en inwoners transparant en duidelijk met elkaar. Hiervoor deed een groep betrokken Voorschotenaren vorig jaar al een voorstel, dat nog niet volledig terug kwam in de Nota Burgerparticipatie. “Zonder spelregels weten bewoners en gemeente niet wat ze van elkaar mogen verwachten. De voorstellen die een aantal bewoners daarvoor heeft gedaan, moeten nu uitgewerkt worden en toegepast bij de experimenten met participatie waar we deze maand aan beginnen”, besluit Andringa.


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?