Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Veel Voorschotenaren staan dagelijks in de file bij het Lammenschansplein. De ontsluitingswegen richting de A4, Leiden en Voorschoten zijn al jaren berucht vanwege hun enorme files en vertragingen. Na jaren van overleg starten in 2020 de werkzaamheden om dit knelpunt op te lossen.

Raadslid Bart Lavrijsen (VVD): “De VVD vraagt al jaren aandacht voor de verkeerssituatie rondom het Lammenschansplein. Veel Voorschotense forensen en ondernemers staan hier dagelijks in de file. Maar ook de bereikbaarheid van Leiden is hierdoor slecht. De Rijnlandroute moet hier verbetering in brengen. Daarom is de VVD blij dat in 2020 de werkzaamheden beginnen die de verkeersdoorstroming rondom het Lammenschansplein moeten verbeteren.”

Als onderdeel van de Rijnlandroute worden de Lammebrug en de Trekvlietbrug verhoogd, de Europaweg verbreed en het Lammenschansplein opnieuw ingericht. Dit alles moet zorgen voor een betere afwikkeling van het verkeer. Ook worden er goede fietsverbindingen aangelegd. Raadslid Saskia Boom (D66): “Het is zaak om de overlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Voorschoten mag niet op slot gaan. D66 ziet kansen in slimme oplossingen zoals verkeersapps, waarbij verkeersgebruikers worden gewezen op opstoppingen en alternatieven krijgen aangereikt. Ook een goede informatieverstrekking aan de burgers is van belang.”

Coalitiepartner GroenLinks sluit zich hierbij aan. Raadslid Joop Bos: “GroenLinks is altijd van mening geweest dat het aanpakken van het knelpunt Lammenschansplein eerste prioriteit moest zijn. Wij wilden dit graag opgelost zien voordat de overige besluiten over de Rijnlandroute genomen zouden worden. Files en langzaam rijdend verkeer zijn slecht voor de leefomgeving. Er moet dus aandacht zijn voor de doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden. Verder zullen degelijke fietsroutes en goed openbaar vervoer speerpunten van ons blijven om de autodrukte te laten afnemen.”

Bart Lavrijsen: “Dit project is gigantisch en we begrijpen dat zulke werkzaamheden niet zonder enige overlast gepaard zullen gaan, maar we moeten voorkomen dat Voorschoten jarenlang onbereikbaar wordt. We willen weten welke voorwaarden er in de aanbesteding met de aannemers worden opgenomen die de bereikbaarheid van ons dorp tijdens de werkzaamheden moeten garanderen.” Volgens de planning zullen de werkzaamheden aan het Lammenschansplein ruim twee jaar gaan duren.