Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

hun voorkeur. Daarom roept de partij op tot een centraal aanmeldsysteem voor alle Voorschotense basisscholen. “Het is voor ouders vaak onduidelijk waar er plek is voor hun kind” aldus D66-lijsttrekker Adriaan Andringa. “Bovendien is het voor basisscholen lastig dat ouders hun kinderen op meerdere scholen inschrijven. Daardoor ontstaan onnodig lange wachtlijsten. Daarom wil D66 één centraal aanmeldsysteem voor alle basisscholen.”

Wachtlijsten
Op dit moment moeten de directeuren van alle basisscholen jaarlijks alle inschrijflijsten naast elkaar leggen, om handmatig te controleren welke leerlingen op meerdere scholen op de wachtlijst staan. Doordat leerlingen op meerdere scholen worden ingeschreven, is het vaak voor ouders onduidelijk op welke school er nog een plekje is voor hun kind. Andringa: “Sommige ouders zijn er heel vroeg bij om hun kind aan te melden, soms al zelfs voordat hun kind geboren is. Ouders die er vroeg bij zijn hebben een grotere kans om hun kind geplaatst te krijgen op de school van hun voorkeur, dan ouders die niet weten hoe ze het systeem moeten gebruiken. D66 staat voor kansengelijkheid en wil dat alle ouders een eerlijke kans hebben om hun kind geplaatst te krijgen op de school van hun voorkeur.”

Samenwerking
Het bijhouden van aanmeldingen voor het basisonderwijs is een verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Daarom kan de gemeente niet zelfstandig het systeem van aanmelden veranderen. “D66 kiest voor samenwerking”, aldus Andringa. “Door samen te werken met de schoolbesturen, kunnen we als gemeente het voortouw nemen om één aanmeldsysteem te organiseren, dat eerlijk en makkelijk is voor ouders en kinderen èn voor scholen. Daar hebben we de afgelopen tijd al een paar keer met scholen over gesproken en daar zal D66 zich de komende tijd voor inspannen.”