Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - D66 gaat samen met Groen Links, CDA en de VVD een onderzoek naar de gemeente financiën begeleiden. Vele vragen van burgers kwamen hier op neer. De resultaten moeten na de zomer bekend worden.

De gemeente financiën staan al enige jaren onder druk, beter gezegd: we komen tekort. Diverse onderzoeken wezen er de afgelopen jaren al op dat Voorschoten beter op de euro’s moesten letten. In 2015 vroeg D66 naar een onderzoek. Toen was de tijd er nog niet rijp voor.  In de afgelopen periode is de financiële nood nijpender geworden; er kwam financieel toezicht in 2016 en een herstelplan in 2017.  Burgers hebben hierop gereageerd en een van de kern vragen was ‘hoe heeft dit zover kunnen komen?’ Juist die vraag wil D66 ook beantwoord hebben en heeft daarom voorgesteld alsnog dit onderzoek te doen. Dit voorstel is overgenomen door de Raad. De Rekenkamer gaat nu een onderzoek doen en hierover rond de zomer te rapporteren. 

Een gezamenlijke begeleidingscommissie van oppositie en coalitiepartijen gaat de Rekenkamer bij dit onderzoek begeleiden. D66 Fractievoorzitter Marco van der Meij is blij met dit onderzoek. ‘Laten we deze kennis straks benutten voor een beter financieel beheer.’