Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - Vanwege de financiële situatie van de gemeente Voorschoten staat de komende tijd geen commissie Wonen, Ruimte en Groen gepland. D66 roept het gemeentebestuur met een motie op om die avonden te gebruiken voor het brainstormen met inwoners over heikele onderwerpen zoals het project in de Van der Waalslaan en de aanpak van het verkeer van de Leidse weg Noord.

De agenda van de commissie Wonen, Ruimte en Groen is de laatste tijd leeg als gevolg van het preventief toezicht op de gemeente financiën. D66 ziet daarin een kans. ‘We mogen nauwelijks geld uitgeven van de provincie maar we  hoeven niet te bezuinigen op het delen van kennis’ aldus Jolien Schroot burgerraadslid van D66. 'Mijn partij spreekt regelmatig met betrokken burgers die graag over hun goede ideeën met ‘de politiek’ willen praten. In de commissie is daar beperkt ruimte voor. Onze agenda biedt nu meer tijd en dat is een kans.'

D66 heeft donderdag 6 april een motie ingediend met het voorstel  om uitgebreider èn op initiatief van de Raadscommissie, kennis uit te wisselen over grote lokale opgaven met bewoners. Voorbeelden zijn Leidseweg Noord, het onderhoud van het openbaar Groen of de van der Waalslaan. 

De agendering van deze onderwerpen vergroot de betrokkenheid, de kennis, het draagvlak en het levert kwalitatief betere ideeën op. Bovendien bespaart deze tijdsinvestering op de langere termijn ook geld omdat  het de kwaliteit van de beslispunten verbetert. Er is geen acute besluitvorming nodig voor deze  onderwerpen waardoor het debat opener en prettiger kan worden gevoerd. D66 betrekt burgers graag actiever bij bestuurszaken in ons mooie dorp.